O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada, četrtek, 29.12. ob 10.30: statistični podatki o letu 2011 in predstavitev brošure "Okolje, energetika in transport v številkah"

Spoštovani,vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bov četrtek, 29. decembra 2011, ob 10.30
v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, Ljubljana.
Tokrat bomo predstavili:

· leto 2011 skozi prizmo aktualnih statističnih podatkov - podatke (tudi decembrsko inflacijo) bo komentirala mag. Irena Križman, generalna direktorica;

· vsebino poljudne publikacije z naslovom "Okolje, energetika in transport v številkah": v njej prikazujemo sliko o kakovosti našega okolja, o pritiskih nanj in o naravnih virih - podatke o stanju voda in zraka, o ravnanju z odpadki, o vlaganjih v varstvo okolja in o vplivu energetike in transporta bo pojasnila Mojca Suvorov, vodja sektorja za okoljske statistike.
Kot običajno bo ob tej priložnosti izšla publikacija Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji s pregledom izbranih ekonomskih in socialnih kazalnikov.

Veselimo se vaše udeležbe.Nasvidenje v četrtek!