O-STA

Prva slovenska knjiga o biološkem in kemičnem terorizmu

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je predstavil novo knjigo z naslovom Biološki in kemični terorizem. Zasnovana je tako, da jo berejo strokovnjaki, zanimiva pa je tudi za širšo javnost, ki se želi seznaniti s posledicami uporabe biološkega in kemičnega orožja ter načinih zaščite in ukrepih ob morebitnih napadih.

Avtorja knjige Biološki in kemični terorizem sta mag. Mirjana Stantič Pavlinič, specialistka za epidemiologijo in infektologijo z Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki je napisala poglavja o biološkem terorizmu, in Stanislav Šek, specialist za toksikologijo z Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki je prispeval del o kemičnem terorizmu. Knjigo je uredil Marko Vudrag, specialist za higieno in direktor ZZV Ljubljana, recenzirala pa prim. Dunja Piškur Kosmač, specialistka za epidemiologijo in direktorica Urada RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje. Knjigo je izdal Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, del tiskarskih stroškov pa je iz programa izobraževanja podprla tudi ameriška ambasada v Ljubljani.

Biološko orožje deluje v daljšem časovnem obdobju in zajame prebivalstvo na geografsko širšem območju, delovanje kemičnega orožja pa je omejeno na območje blizu kraja sproščanja in zato prizadene omejeno število ljudi. Obe obliki orožja se uvrščata med orožja za množično uničevanje. Medtem ko so biološko orožje uporabljali že v antiki, so strupe v vojne namene množično uporabili v 1. svetovni vojni.

Pri biološkem orožju gre za uporabo virusov, bakterij in drugih patogenih mikroorganizmov. Med najbolj znane bolezni, ki so lahko posledica uporabe biološkega orožja, sodijo vranični prisad (znan tudi pod imenom Anthrax), črne koze, kuga in ebola. Nekatere bolezni v naravi ne obstajajo več, njihove viruse pa še hranijo in raziskujejo v laboratorijih.

O kemičnem terorizmu govorimo, ko gre za izpust strupenih kemičnih snovi v okolje, ki s svojimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi delujejo na živ organizem in povzročijo začasno ustavitev normalne funkcije, trajno poškodbo ali smrt organizma. Vrste bojnih strupov so: živčni bojni strupi, mehurjevci, dušljivci, dražljivci in solzivci ter splošni strupi. Pri morebitnem napadu z bojnimi strupi je najpomembnejša ustrezna zaščita.

Knjiga Biološki in kemični terorizem je napisana tako, da je zanimiva za vsakega bralca, ki bi rad izvedel več o boleznih in nevarnostih uporabe biološkega in kemičnega orožja. Hkrati zelo natančno opisuje povzročitelje, epidemiološke značilnosti, prepoznavanje, zdravljenje in možnosti preventive. V poglavjih, ki opisujejo kemični terorizem je natančno opisano delovanje strupov, njihove osnovne značilnosti in kemijska sestava. Velik poudarek pa je tudi na preventivnih ukrepih in zaščiti ob morebitnih napadih s takim orožjem.

Kot je poudaril direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in urednik knjige Biološki in kemični terorizem Marko Vudrag, dr. med., je knjiga predvsem odraz časa in odgovor na aktualne dogodke in zanimanja tako strokovne kot najširše javnosti: »Vloga Zavoda je predvsem promocija in krepitev zdravja, uvajanje preventivnih ukrepov na področju varovanja zdravja ter informiranje o stanju zdravja prebivalstva. Živimo v globalnem svetu, zato si ne moremo zatiskati oči pred nevarnostmi in grožnjami, četudi z drugega konca sveta. Knjiga o biološkem in kemičnem terorizmu, slovenskih avtorjev in edina taka v Sloveniji, je zato pomembna pridobitev v slovenski tovrstni literaturi.«

Knjiga Biološki terorizem je izšla v nakladi 1000 izvodov, obsega 140 strani in za naročnike stane 4.400 tolarjev. Knjigo je mogoče naročiti na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana.