O-STA

Obvestilo za medije - Simpozij Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu "Zagotavljanje kakovosti"

V torek, 28.2.2012, je bil v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani simpozij Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na temo "Zagotavljanje kakovosti" v okviru priprav za vključitev v ENQA (evropsko združenje agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu) in EQAR (evropski register agencij za zagotavljanje kakovosti). Članstvo bo našim študentom olajšalo študij na evropskih visokih šolah in priznavanje v Sloveniji pridobljenih diplomskih listin.

Na simpoziju so svoje izkušnje s področja zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu predstavili priznani tuji strokovnjaki:

- Fiona Crozier, podpredsednica ENQA;

- Colin Tück, direktor EQAR;

- dr. Tove Blytt Holmen, vodja oddelka za akreditacije Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT);

- dr. Tina Harrison, predavateljica in strokovnjakinja za kakovost na Univerzi v Edinburgu in

- Milica Popović, pred leti sodelavka ESU (Evropske zveze študentov), sedaj pa neodvisna svetovalka.

Predavatelji so izpostavili, da je pri uvajanju kakovosti in presoji bistvenega pomena sam odnos do kakovosti in zaupanje v kakovost, ki koristi vsem: izvajalcem, študentom in agencijam. Poseben poudarek je bil na tem, da je presoja kakovosti tudi proces učenja in izmenjave informacij na nacionalni in mednarodni ravni in da so študenti v jedru izobraževanja, kamor jih postavlja bolonjska reforma.

Simpozija so se udeležili številni domači strokovnjaki s področja visokega šolstva. Podane informacije in izkušnje, ki so jih z nami delili ugledni strokovnjaki, pa bodo imele večkratne koristi. Jasno je bilo izpostavljeno, da je presoja velikih izobraževalnih institucij, kot so univerze, zahteven projekt, ki terja veliko energije in časa ter strokovnosti vseh vključenih: zaposlenih, študentov in presojevalcev. Nacionalni agenciji bodo spoznanja in informacije pomagale pri vključevanju v obe cenjeni evropski inštituciji.