O-STA

Izjava o podpori družinskemu zakoniku

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 6. marca 2012 sklenilo sporočiti članstvu ZB in javnosti, da podpira uveljavitev Družinskega zakonika, ki ga je sprejel Državni zbor RS 16. junija 2011 in za katerega je razpisan referendum na dan 25. marca 2012.

Naša podpora Družinskemu zakoniku temelji na dejstvu, da ta v celoti upošteva univerzalne človekove in posebej tudi otrokove pravice in zagotavlja enakopravnost vseh udeležencev v različnih družinskih razmerjih kot so: zakonska zveza, zunajzakonska, partnerska ali zunaj partnerska skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države, preživljanje, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. V smislu zakonika so vse oblike družine namenjene otrokom in njegovim koristim, so vrednota in nobena izmed njih z zakonikom ni prizadeta. Položaj družine in otrok je s tem zakonikom urejen na sodoben način kot v naprednih evropskih državah. V mnogih določbah pomeni napredek v primerjavi s sedanjo zakonodajo in nikomur, niti tradicionalni družini, ne odvzema ne vrednosti ne pravic.

Čeprav referendum, ki je bil razpisan na podlagi zbranih podpisov, ne bi bil nujen, je potrebno, da se ga udeležimo in glasujemo ZA Družinski zakonik in s tem za enakopravnost vseh družin in otrok v sodobni svobodni slovenski državi.

PREDSEDSTVO

ZZB NOB SLOVENIJE