O-STA

Izvajanje plačilnih transakcij 6. aprila 2012

V petek, 6. aprila bomo v NLB izvrševali le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

V večini držav Evropske unije je 6. aprila 2012 praznik in dela prost dan. Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki na ta dan ne bodo delovali. Zato bomo v NLB (http://www.nlb.si/nlb) v petek, 6. aprila izvrševali le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

Izvajanje plačil v domovini:

* vsa plačila in prenose sredstev, prejete na bančnem okencu, prek NLB Klika (http://www.nlb.si/klik), NLB Proklika (http://www.nlb.si/proklik) in NLB Teledoma (http://www.nlb.si/teledom), pri katerih ima prejemnik plačila račun v NLB, bomo izvršili isti dan po urniku (http://www.nlb.si/urnikppd-pravne) za plačilne transakcije v domovini;

* vsa plačila in prenose v evrih, pri katerih ima prejemnik plačila račun v drugi banki v Sloveniji in so bili prek NLB Klika, NLB Proklika in NLB Teledoma posredovani v izvršitev z valuto 6. april 2012, in plačilne naloge, oddane na bančnem okencu, prek NLB Klika NLB Proklika in NLB Teledoma 6. aprila 2012, bomo izvršili prvi delovni dan, tj. 10. aprila 2012. Plačilne naloge, ki jih bodo uporabniki v izvršitev posredovali v četrtek, 5. aprila 2012, po koncu urnika za oddajo nalogov, bomo prevalutirali na prvi delovni dan, tj. 10. aprila 2012.

Množična plačila SEPA

6. aprila 2012 bo mogoče izvajati le množična plačila SEPA za prejemnike v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA (http://www.nlb.si/sepa), ki bodo poleg plačil za prejemnike v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike pri drugih bankah in bodo posredovani z datumom valute 6. april 2012, bodo izvršeni naslednji delovni dan, 10. aprila 2012.

Druge plačilne transakcije

Domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo med prazniki izvajali po prilagojenem urniku (http://www.nlb.si/placilni-promet-s-tujino).

Dodatne informacije so strankam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah (http://www.nlb.si/poslovalnice), na spletnih straneh www.nlb.si (http://www.nlb.si/nlb) in na telefonski številki 01/477 20 00.

Odnosi z javnostmi, NLB

Novinarsko središče: http://www.nlb.si/novinarsko-sredisce-nlb