O-STA

Sporočilo Statističnega urada: svetovni dan zdravja 2012

Spoštovani,

ob svetovnem dnevu zdravja, ki bo v soboto, 7. aprila, smo v spletni novici s statističnimi podatki na kratko opisali položaj starejših v zvezi z zdravjem - letošnji dan ima namreč slogan
"Staranje in zdravje":


http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4617Povzetek novice:

Med prebivalci v starosti 66 let ali večjih svoje zdravje kot zelo dobro ocenjuje 3 %, kot dobro 23 %, kot srednje dobro 41 %, kot slabo 26 % in kot zelo slabo 7 %. Informacije, povezane z zdravjem, je na spletu iskalo 46 % prebivalcev v starosti 10-74 let, med tistimi v starosti 55-64 let jih je bilo 26 %, v starosti 65-74 let pa 10 %.