O-STA

Nadzorni svet potrdil revidirane rezultate poslovanja Skupine Telekom Slovenije za leto 2011

Predlagana dividenda je 5,19 evra bruto na delnico. Predsednik uprave Ivica Kranjčević s 1. septembrom odhaja v pokoj.

Ljubljana, 23. aprila - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na petkovi seji obravnaval in potrdil revidirane poslovne rezultate družbe in celotne skupine. Kot je znano, je Skupina Telekom Slovenije lani ob 824,5 milijona evrov poslovnih prihodkov dosegla za 34 milijonov evrov čistega dobička. Izboljšala sta se tudi EBITDA in EBIT, za 130 milijonov evrov pa se je zmanjšala tudi zadolženost. Predsednik uprave je na seji seznanil nadzorni svet, da se namerava s 1. septembrom 2012 upokojiti.

Lansko poslovno leto je bilo za Skupino Telekom Slovenije v marsičem prelomno. Ne samo da so se začeli izboljševati vsi ključni kazalci poslovanja, uresničevati se je začel strateški načrt razvoja do leta 2015, sredi leta sta se združili obe največji družbi skupine Telekom Slovenije in Mobitel, stekel pa je tudi projekt prenove poslovnih procesov, ki bo do leta 2014 prinesel pomembne prihranke in optimizacijo poslovanja. V Telekomu Slovenije tako že za letos načrtujejo še boljše poslovne rezultate, za 55 milijonov evrov čistega dobička, EBITDA do 280 mio evrov in za 30 odstotkov večji obseg naložb v razvoj infrastrukture in nove storitve.

Nadzorni svet je obravnaval tudi gradivo za skupščino delničarjev, ki bo razpisana za 21. junija. Sklic bo uprava družbe objavila 18. maja. Na skupščini bo uprava predlagala izplačilo dividende za poslovno leto 2011 v višini 5,19 evra bruto na delnico, medtem ko je za leto 2010 znašala 3,4 evra bruto.

Nadzorni svet je obravnaval še nekatere druge točke dnevnega reda iz svoje pristojnosti. Med drugim je potrdil podpis pogodb za potrebe projekta Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana. Gre za enega večjih letošnjih projektov, katerega podrobnosti bodo v MOL-u in Telekomu Slovenije s partnerji podrobno predstavili v naslednjih dneh.