O-STA

Podpisana pogodba za gradnjo največjega brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana

Ljubljana, 10. maja 2012 - Mestna občina Ljubljana je z zasebnima partnerjema, družbama Telekom Slovenije, d. d., in NIL, d. o. o., podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo in uvedbo brezžičnega omrežja na območju MOL. Omenjeno širokopasovno omrežje bo na voljo prebivalcem in obiskovalcem mesta Ljubljana ter javnim zavodom in podjetjem katerih ustanoviteljica je MOL. S projektom, ki je prvi te vrste na svetu, bomo namreč poskrbeli tudi za konsolidacijo informacijskih in telekomunikacijskih storitev mestne uprave in javnih zavodov ter pomembno vplivali na konkurenčnost gospodarstva in splošni razvoj mesta. Javno-zasebno partnerstvo je sklenjeno za obdobje desetih let. Zasebni partner bo v dveh letih, kolikor bo trajala izgradnja nove informacijsko-komunikacijske platforme, vanjo vložil nekaj manj kot 10 milijonov evrov.

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je na podlagi aktualnih študij in razvojnih smernic odločila za postavitev sodobnega brezžičnega omrežja na širšem območju Ljubljane ter za vzpostavitev enotnega omrežja in povezljivosti pravnih subjektov, ki delujejo pod njenim okriljem, vključno s stacionarno IP telefonijo. Brezžično WiFi omrežje, ki bo začelo delovati jeseni, bo po končni implementaciji z brezžičnim signalom in dostopom do spleta pokrivalo 90 odstotkov območja širšega centra mesta, 80 odstotkov naseljenega območja do obvoznice ter 35 odstotkov preostalega naseljenega območja do meja MOL. Omrežje bo sestavljalo okoli 1360 brezžičnih točk. Meščani in obiskovalci Ljubljane bodo tako dobili dodatno možnost širokopasovnega dostopa, ki bo komplementarna obstoječim mobilnim in stacionarnim omrežjem, med katerimi bodo izbirali glede na lastne potrebe in zahteve. Prav tako bo brezžično omrežje za uporabnike na voljo tudi brezplačno, in sicer eno uro na dan.

Z izvedbo projekta bomo ugodno vplivali tudi na racionalizacijo in učinkovitost Mestne uprave in pravnih subjektov, ki delujejo pod njenim okriljem, ter na odpiranje pretoka znanja, vlaganja v znanost in ustvarjalnost ter razvoja inovacij. S tem tudi sledimo poslanstvu, zapisanem v volilnem programu župana Zorana Jankovića: "Temeljno poslanstvo mestne uprave je zagotoviti racionalne, učinkovite in prijazne storitve v dobro Ljubljančank in Ljubljančanov, vseh ljubljanskih ustanov ter njenih obiskovalcev." S tem projektom se postavljamo ob bok mestom, ki bodo v prihodnosti z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij poskrbela za hitrejši razvoj gospodarstva in blaginje svojih občanov.

Za tehnično implementacijo rešitve sta odgovorna zasebna partnerja, družbi Telekom Slovenije in NIL. Oba spadata med pionirje informacijsko-komunikacijskih tehnologij; Telekom Slovenije je že več kot dve desetletji vodilni domači ponudnik storitev, NIL pa sodi v svetovnih vrh podjetij s področja omrežij, podatkovnih centrov in računalništva v oblaku. Projekt bo za oba zasebna partnerja tudi odlična referenca in odličen primer vpeljave za mesta, ki želijo nadgraditi svojo učinkovitost in ponudbo za občane.

Telekom Slovenije že dalj časa ni zgolj ponudnik za storitve telefonije, ampak je ponudnik celovitih IKT rešitev. Model sodelovanja, kot je definiran v javno-zasebnem partnerstvu bo prinesel pozitivne učinke za javnega in zasebnega partnerja, saj bo konsolidacija omrežja dolgoročno zmanjšala stroške in omogočala hitro in ekonomsko učinkoviti vpeljavo novih storitev. Projekt predstavlja celovito rešitev 'storitev v oblaku', ki jo Telekom Slovenije lahko uspešno uporabi tudi na drugih projektih, v vseh državah, kjer je prisoten kot ponudnik storitev na trgu. "Načrtovanje omrežja, tehnična rešitev in storitve, ki bodo realizirane v okviru projekta so plod slovenskega znanja ter izkušenj. To bo odličen primer vpeljave podobnih rešitev za mesta, ki želijo nadgraditi svojo učinkovitost in ponudbo za občane. Med projektom bosta Telekom Slovenije in NIL kot zasebna partnerja v Ljubljani postavila tehnološko platformo, ki bo omogočala optimizacijo in dolgoročno boljši izkoristek razpoložljivih virov in sredstev vseh pravnih subjektov MOL. Ob primerni izrabi zgrajene infrastrukture bo MOL deležna dodatnih prihrankov iz naslova upravljanja in vzdrževanja IKT-infrastrukture. Telekom Slovenije bo v naprednem omrežju ponujal celovite rešitve storitev v oblaku," dodaja Ivica Kranjčević, predsednik uprave Telekoma Slovenije.


"Projekt brezžičnega omrežja v Ljubljani ter konsolidacija informacijske infrastrukture mestne uprave in javnih zavodov je za NIL pomemben zaradi obsega, predvsem pa zaradi tehnološke inovativnosti. Poleg vzpostavitve kakovostne brezžične povezljivosti v mestu se namreč v okolje mestne uprave in javnih zavodov vpeljuje tudi koncept računalništva v oblaku, ki v svetu postaja prevladujoč model zagotavljanja in rabe informacijsko-komunikacijskih storitev. Takšne rešitve so usmerjene v prihodnost in omogočajo preprosto uvajanje novih storitev ter hitro in cenovno učinkovito prerazporejanje informacijskih virov, skladno s potrebami. V tem smislu Ljubljana postaja tehnološko izjemno napredno mesto in vzor drugim prestolnicam," pa je povedal Klemen Štular, generalni direktor NIL-a. Podjetje ima številne izkušnje iz najkompleksnejših omrežnih okolij, v zadnjem času pa so se v svetu uveljavili predvsem z izredno inovativnimi pristopi s področij virtualizacije in računalništva v oblaku. Ta projekt jim bo vsekakor še dodatno pomagal pri prepoznavnosti na mednarodnih trgih. "Posebej bi pa še rad izpostavil, da smo na NIL-u zelo veseli in ponosni, da smo v teh časih skupaj z obema partnerjema projekt uspeli pripeljati do realizacije. V vsesplošnem pomanjkanju tehnološko zahtevnih in po velikosti obsežnih projektov je uspeh seveda še toliko večji," je še dodal Štular.

Z izgradnja kakovostnega IKT-omrežja v MOL bomo v drugi fazi poskrbeli za konsolidacijo storitev mestne uprave in javnih zavodov ter podjetij na področju informacijskih tehnologij. Del projekta obsega postavitev t. i. zasebnega mestnega oblaka oziroma postavitev podatkovnega centra MOL na dveh nadomestnih lokacijah. Ta bo opremljen z vso potrebno infrastrukturo in poslovnimi programskimi rešitvami, ki jih bodo poslovni subjekti, katerih ustanoviteljica je MOL, in ki skupno delujejo na kar 326 lokacijah, najemali glede na lastne potrebe po izredno konkurenčnih cenah. Načrtujemo, da bomo novo infrastrukturo v prihodnje uporabili tudi za najrazličnejše skupne storitve, kot so enotno računovodstvo javnih zavodov na posameznih področjih, enotna vložišča itd. Hkrati bo nova infrastruktura prevzela vlogo enotnega telekomunikacijskega omrežja, ki bo obsegalo tako stacionarno VoIP kot mobilno telefonijo. Fiksno-mobilna konvergenca med pravnimi subjekti MOL bo poskrbela za to, da se bodo klici prek omrežja MOL obravnavali kot interni klici in jih zasebni partner ne bo zaračunaval.

Največji IKT-projekt v zgodovini Slovenije izpolnjuje pričakovanja vseh vpletenih, javnega in zasebnih partnerjev. Konsolidacija omrežja bo dolgoročno zmanjšala stroške in omogočala hitro ter ekonomsko učinkovito vpeljavo novih storitev. Ljubljana bo postala za obiskovalce in meščane še bolj prijazno mesto, sodoben pristop pa vse vpletene postavlja na vidno mesto na svetovnem tehnološkem zemljevidu.


Kontakt za dodatne informacije:

Odsek za odnose z javnostmi MOL, e-pošta: sania.huskic@ljubljana.si, mediji@ljubljana.si.

Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za korporativno komuniciranje Telekoma Slovenije, e-pošta: darinka.pavlic-kamien@telekom.si

Mojca Parkelj, marketing, NIL, e-pošta: mparkelj@nil.com