O-STA

ZVEZA BORCEV O DOGODKIH NA BLIŽNJEM VZHODU

Zveza združenj borcev NOB Slovenije kot množična organizacija slovenske civilne družbe ocenjuje, da se je dolžna javno opredeliti do dramatičnih razsežnosti množičnih nasilnih dejanj, ki v zadnjih tednih zaznamujejo odnose med Palestinci in Izraelci ter postajajo nevarna za mir in varnost ne le v regiji, temveč v svetu kot celoti.
Po izjavah najodgovornejših predstavnikov obeh sprtih strani gre v zadnjem času že za pravo vojno. V vojni pa ne prevladujejo vrednote kot so: pravičnost, humanost, prizanesljivost, razumevanje, strpnost in iskanje skupnih rešitev ter podobne. Vojna je vedno kruta. Borci in žrtve vojnega nasilja, ki smo jo doživeli pred več kot petdesetimi leti, se tega še danes globoko zavedamo, zato pozivamo: Ustavite jo takoj!

Vsaka od v nasilna dejanja vpletenih strani naj se sama odloči za končanje nasilja. Posredniki med njima naj bodo pri nudenju svojih uslug iskreni, če pa niso sposobni biti nepristranski, naj to vlogo prepustijo ustanovam, ki jih je mednarodna skupnost po koncu druge svetovne vojne ustanovila prav z namenom, da bi svetu zagotovile pravičen mir.

Zavedamo se, da so korenine nesoglasij, nasprotovanj, spopadov in maščevanj v zvezi z današnjimi dogodki na Bližnjem Vzhodu globoke. Iz zgodovine njihovih reševanj pa bi se morali naučiti predvsem tega, da je za kakršenkoli mirovni proces najbolj pogubna spirala medsebojnih sosledij nasilnih dejanj. Zato je z njimi potrebno prekiniti takoj.
Nikakršnega opravičila ni za bombardiranja in razdejanja javnih ustanov in civilnih objektov, niti ne za samomorilske atentate in zlorabo otrok za izvajanje nasilnih dejanj ter pobojev civilistov.
Po naših nedvomnih izkušnjah iz odpora proti okupatorju ter po merilih, ki jih je sprejela mednarodna skupnost, se tudi ne sme kateregakoli narodnoosvobodilnega gibanja kar počez razglasiti za teroristično združbo ter ga neodgovorno uvrščati v takoimenovano svetovno os zla.

Organizacije Zveze združenj borcev in naši člani se bomo v prizadevanjih za takojšnjo ustavitev vojne ter za nadaljevanje mirovnega procesa na Bližnjem Vzhodu pridružili vsakršni dejavnosti in prizadevanjem, ki jih v zvezi s tem pripravljajo drugi deli slovenske civilne družbe.