O-STA

Razpisan Doktorski študijski program Energetika

Dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Andrej Predin, je skupaj s tajnikom fakultete na novinarski konferenci dne 12. 6. 2012 predstavil nov študijski program Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

Gre za tretjestopenjski študijski program Energetika, ki ga bo Fakulteta za energetiko prvič razpisala v študijskem letu 2012/2013. Dne 16. 2. 2012 je namreč Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z izdanim soglasjem k vlogi za akreditacijo prižgal zeleno luč za razpis in izvedbo omenjenega študijskega programa. Z doktorskim študijskim programom je Fakulteta za energetiko zaokrožila paleto študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah. V okviru študijskega programa se bodo usposabljali vrhunski strokovnjaki s področja energetike, hkrati pa bo imelo izobraževanje znanstvenikov s področja energetike zelo pomemben vpliv na celotno panogo energetike ter na lokalna okolja v Posavju in Šaleški dolini.

Študij na Doktorskem študijskem programu Energetika bo trajal 3 leta, predmetnik pa je sestavljen tako, da bo študentom omogočal visoko stopnjo izbirnosti modulov in predmetov iz področij alternativne energetike, hidroenergetike, jedrske energetike, splošne energetike in temoenergetike.

Kandidati se lahko za vpis na doktorski študijski program prijavijo na Fakulteto za energetiko UM do ponedeljka, 3. septembra 2012.