O-STA

Nasvet za potovanje: v Avstriji je oblikovanje intervencijskega koridorja obvezno

Pomemben potovalni nasvet: od 1. januarja 2012 je za vse uporabnike avstrijskih cest obvezno oblikovanje koridorja za intervencijska vozila (intervencijskega koridorja), kadar pride do zgoščevanja prometa na avtocestah in hitrih cestah. Intervencijski koridor je prehod, ki ga morajo vsi vozniki oblikovati med dvema pasovoma avtoceste ali hitre ceste, da omogočijo prost prehod intervencijskim vozilom ter jim tako omogočijo, da hitreje prispejo na kraj nesreče.

Koridor je potrebno oblikovati takoj, ko se promet ustavi in pride do zgostitve prometa ne glede na to ali so intervencijska vozila v bližini ali ne. Pravilo velja za vsa vozila.

Na dvopasovnih avtocestah in hitrih cestah:

Vsi uporabniki ceste na levem pasu morajo premakniti svoja vozila čim bolj na levo, vzporedno s smerjo ceste. Vsi uporabniki ceste na levem pasu pa se morajo premakniti čim bolj proti desnemu robu vozišča. Vozniki na skranjem desnem pasu vozišča se v ta namen lahko premaknejo tudi na odstavni pas.

Na večpasovnih avtocestah in hitrih cestah:

Vsa vozila na skrajnem levem pasu se morajo pomakniti čim bolj na levo, medtem ko

se morajo vozila na vseh drugih pasovih pomakniti v desno. Vozniki na skranjem desnem pasu vozišča se v ta namen lahko premaknejo tudi na odstavni pas.

Za več informacij se prosimo obrnite na ASFINAG-Service Center na +43 (0)1 955 12 66 ali info@asfinag.at. Vse potrebne informacije dobite tudi na spletni strani www.rettungsgasse.com

Predstavnik za stike z stike z javnostjo

ASFINAG

Christoph Pollinger

Tel.:+43 664 60108 16841

Email: christoph.pollinger@asfinag.at

www.asfinag.at