O-STA

SVIZ podpira zahteve študentov

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije podpira zahteve študentov po ohranitvi oziroma izboljšanju osnovnih študijskih in življenjskih pogojev. Izhajajoč iz programskih načel SVIZ zagovarja brezplačno izobraževanje na vseh nivojih, zato je uvajanje šolnin oziroma novih prispevkov za visokošolski študij nesprejemljivo. Vladno tokratno "zgledovanje" po evropskih trendih pomeni v slovenskih razmerah povečanje socialnih razlik že med mladostniki in omogočanje visokošolskega izobraževanja študentom le iz bolj premožnih družin. To je v nasprotju s temeljnimi usmeritvami slovenske šolske politike in cilji ter na žalost še vedno le osnutkom nacionalnega visokošolskega programa: dvigniti kakovost in razširiti raven izobraževanja v Slovenji. Tu je treba poudariti, da Slovenija še vedno premalo namenja za izobraževanje, zlasti visokošolsko. SVIZ tudi podpira zahteve študentov po uresničitvi vladnih zagotovil o izgradnji novih bivalnih kapacitet in njihove zahteve po širših možnosti za pridobitev štipendij. Ker je občasna zaposlitev študentov med študijem dostikrat njihov edini vir preživetja, mora država takšno delo pospeševati s primernimi olajšavami.

SVIZ od slovenske vlade pričakuje, da javno finančnega primanjkljaja ne bo reševala na račun izobraževanja in osnovnih pravic študentov, ki so najboljši potencial za vsesplošni razvoj države in njeno sposobnost vključevanja v mednarodne integracije.