O-STA

25 let proizvajanja porobetona v Kisovcu

V 70-ih letih se je skupina strokovnjakov iz Zagorja v skladu s tedanjim načrtovanim razvojem v gradbeništvu, predvsem strmljenjem po hitrejši in ekonomični gradnji, odločila za proizvajanje inovativnega gradbenoizolativnega materiala, znanega pod imenom porobeton, ki so ga tedaj v Evropi izdelovali po znani švedski tehnologiji SIPOREX.

Leta 1974 smo v sodelovanju z ustanovitelji (GIP Beton Zagorje, Cementarna Trbovlje, Deloza Zagorje, Energoinvest �- Varnost, Gramex Ljubljana, IGM Zagorje, KOPO Zagorje, Potrošnja Zagorje, TEI, Tozd Rudis engineering, SGP Zasavje, SVEA Zagorje, ZPT in TOZD Rudnik Zagorje) tudi izpeljali finančno konstrukcijo projekta. V letih 1975 in 1976 smo ob pomoči širše družbene akcije s solidarnostnim in ekonomskim motivom začeli tovarno graditi, obenem pa tudi preizkušati dobavljeno opremo in tehnologijo.

Komaj leto pozneje, natančneje 23. marca leta 1977, smo v Tovarni lahkih gradbenih elementov (TLGE) SIPOREX vlili prvi kalup in tako pričeli z redno proizvodnjo s tedaj 67 zaposlenimi. Vsem tedanjim delavcem velja posebno priznanje, saj je od začetka gradnje tovarne pa do izdelave prvega izdelka preteklo komaj dobro leto, kar je veljalo za tedanje jugoslovanske razmere za rekordno kratek čas in je presenetilo tudi dobavitelja uvozne opreme in tehnologije.

V prvem letu delovanja TLGE SIPOREX smo proizvedli 36.000 m3 izdelkov, leta 1978 pa že dvojno količino, s čimer smo presegli instalirane kapacitete. V želji po boljšem in kvalitetnejšem delu so naši delavci in strokovnjaki z lastnim znanjem in izkušnjami izboljševali uvoženo tehnologijo in tako začetnih 54 kalupov dnevno izboljšali na 63, nato na 72 in z novo investicijo v četrti avtoklav pričeli z 81 kalupi dnevno. V začetku 80-ih, ko je trg naše izdelke že dobro poznal, smo proizvedli 90 kalupov dnevno, s čimer smo začetne kapacitete povišali za slabih 70%.

Zadnjih 10 let

Razmere v 90-ih letih so narekovale spremembe, ki smo jim hitro sledili. Bili smo med prvimi stotimi družbami (prej v družbeni lasti), ki smo začeli s postopkom privatizacije (leta 1993) in ga do leta 1995 med prvimi v državi tudi izpeljali ter se registrirali kot delniška družba. Septembra istega leta je zasedala prva skupščina delničarjev TLGE Siporex d.d..

Nemški holding YTONG AG je prav tako istega leta odkupil 10% delnic od družbe NIKA, v naslednjih letih pa je kupoval delnice od državnih skladov v tolikšni meri, da je leta 1998 postal 43% lastnik TLGE Siporex d.d.

YTONG AG je v TLGE Siporex d.d. prinesel svežino, predvsem pa znanje in izkušnje v tržnem gospodarstvu, tako smo v sodelovanju z njegovimi strokovnjaki leta 1998 izdelali program obnove proizvodnje v vrednosti 7,5 mio DEM. Konec istega leta smo začeli s celotno prenovo proizvodne linije in jo opravili v rekordnih 4 mesecih, tako da je poskusna proizvodnja po tehnologiji YTONG stekla že v marcu 1999.

V istem letu, pa tudi še v letu 2000, je YTONG AG kupoval delnice od notranjih delničarjev in letos postal 90% lastnik TLGE Siporex.

Danes nas je v TLGE Siporex d.d. zaposlenih 98, od tega 79 v proizvodnji, 19 pa v finančni in prodajni službi. Proizvodne kapacitete so se z avtomatizacijo povečala za več kot 30% . Pretežen del prodamo na domačem trgu, v tujino ( Bih in Hrvaška) pa

izvozimo cca. 45% naše proizvodnje.

Sodobna gradnja

Nemški holding YTONG AG je že 70 let eden vodilnih ponudnikov porobetona v Evropi. Zaradi sprotnih izboljšav in nadzora materiala, prestavlja enega najboljših gradbenih materialov, ki so danes na razpolago. Elementi gradbenega sistema YTONGŽ so proizvedeni iz naravnih surovin kremenčevega peska, apna, cementa in vode, tako da je rokovanje z njimi neoporečno in okolju prijazno.

Naša prizadevanja so že od vsega začetka usmerjena k ekonomični, kakovostni in enostavni gradnji, v zadnjih letih pa smo z uvedbo nove tehnologije in posodobitvijo proizvodnega procesa vodilni proizvajalci v državi, katerih proizvodi so okolju prijazni, sodobni in obenem graditeljem zagotavljajo vse lastnosti, ki jih mora imeti kvaliteten gradbeni material: tlačno trdnost, toplotno izolativnost, potresno varnost, požarno in zvočno.

Gradnja z YTONG-omŽ se od tradicionalne razlikuje tako v načinu dela, kot končnem izgledu objekta, obenem pa zagotavlja vse tisto, kar mora zagotavljati dober gradbeni material, s to razliko, da se objekt - prav zaradi visokih norm materiala - na dolgi rok izkaže kot izredno racionalna in prava odločitev (zaradi izolativnosti prihranimo pri stroških ogrevanja, ker materialu vlaga ne predstavlja nevarnosti, se izognemo poškodbam konstrukcije, ne nastajajo toplotni mostovi, ki pri klasični gradnji tako pogosto zmanjšujejo izolativnost stene, inp.). Z uporabo gradbenega sistema YTONGŽ dosežemo visoko protipotresno in požarno odpornost objektov z dolgo življenjsko dobo.

Preimenovanje družbe

Na skupščini družbe, 22. marca 2002, so delničarji sprejeli sklep o preimenovanju podjetja iz TLGE Siporex, d.d. v YTONG Slovenija , d.d..

Ta sklep je posledica večmesečnega dela, saj imena države ni dovoljeno uporabljati vsevprek. Za uporabo imena Slovenija v nazivu družbe smo zaprosili pri pristojnem uradu na Vladi Republike Slovenije. Glede na to, da ustrezamo vsem zahtevanim kriterijem, kot so dobro poslovanje, pozitivno revizijsko poročilo, pozitivna ocena neodvisne bonitetne hiše, ustrezna razvojna usmerjenost, poravnane obveznosti do države itd., smo konec januarja 2002 prejeli pozitivno odločitev Vlade.

Večinski lastnik YTONG AG ima v svoji sestavi 23 podjetij in YTONG Slovenija bo 24. Zaradi večinskega lastniškega deleža, zamenjave tehnologije in vključevanja v shemo koncerna se je skupščina 22. marca 2002 odločila, da se družba preimenuje v YTONG Slovenija, d.d.

Načrti

Uvajanju blagovne znamke YTONGŽ v Sloveniji predstavlja nov izzivi �- na eni strani družbo SIPOREX s 25-letno tradicijo pridelovanja porobetona v državi, na drugi strani pa tehnologijo YTONG, ki v Evropi prav tako velja za tradicionalno. Naša naloga je kupcem in graditeljem nasploh predstaviti in ponuditi sodoben način gradnje s preizkušeno in s sprotnimi izboljšavami izpopolnjeno tehnologijo, ki pa je �- kot današnji čas zapoveduje �- prijazna naravi in človeku.

V ta namen vodimo tudi usmerjeno marketinško akcijo, se udeležujemo gradbenih sejmov (po sejmu DOM v Ljubljani, smo bili prisotni tudi na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni) in sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki. 27. marca smo pripravili v ljubljanskem Grand hotelu Union strokovni posvet Potresno varna gradnja zgradb in tehnična regulativa. Na posvetu sta strokovnjaka z YTONG Holdinga, Barbara Braunstorffer in dr. Andreas Kiesewetter predstavila večletno raziskovalno delo mednarodne skupine strokovnjakov o obnašanju gradbenih elementov YTONGŽ na najbolj potresno ogroženih območjih Evrope. Kot predavatelj je sodeloval tudi prof.dr Miha Tomaževič, eden vodilnih slovenskih in evropskih strokovnjakov na področju potresne varnosti, sicer pa direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Naši načrti so usmerjeni v nadaljnjo avtomatizacijo proizvodnje, še večji poudarek pa bomo v bodoče namenjali urejenosti našega delovnega okolja in ekologiji.