O-STA

Končno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila EBA

3. oktober 2012V okviru kapitalske vaje, ki je bila izvršena do konca junija 2012, je Nova Ljubljanska banka izpolnila priporočila EBA iz decembra 2011 po doseganju količnika najkvalitetnejšega kapitala (Core Tier 1) najmanj v višini 9%. Podrobni podatki o izpolnjevanju zahtev obremenitvenega testa s strani Nove Ljubljanske banke po stanju na dan 30.6.2012 v primerjavi z osnovnimi izračuni po stanju na dan 30.9.2011, so na voljo v priloženih tabelah.O paketu ukrepov za izboljšanje kapitalske pozicije je NLB obvestila javnost po zaključku transakcij v začetku julija letos. Več informacij o doseganju kapitalskega priporočila za evropske banke je na voljo na spletni strani EBA http:/www.eba.europa.eu/capitalexercise.aspx.
EBA Rekap 2012 NLB (1MB)

Odnosi z javnostmi NLB