O-STA

Zagovor doktorske disertacije na Fakulteti za šport

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor doktorske disertacije na Fakulteti za šport

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport obvešča, da bo v torek, 06.11.2012, ob 16.00 uri

kandidat SAMO RAUTER zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

"SOCIALNI PROFIL ŠPORTNIH TURISTOV - UDELEŽENCEV MNOŽIČNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV V SLOVENIJI"

Zagovor bo v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani, Gortanova 22, II. nadstropje.

Referat za doktorski študij