O-STA

6. KONGRES RAČUNOVODIJ, REVIZORJEV, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2012

DOBRO SE PRIPRAVITE NA LETO IZZIVOV 2013!

Ljubljana, 28. in 29. november 2012, M Hotel, Derčeva 4

V Ljubljani se bo v sredo in četrtek, 28. in 29. Novembra 2012, že šestič zapored odvijal kongres, ki je namenjen računovodjem, revizorjem, finančnikom in davčnikom ter drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo s problemi na področju financ, računovodenja in davkov.

V veliko veselje nam je, da vas lahko tudi letos povabimo na ta dogodek.

Na kongresu bodo z nami vrhunski strokovnjaki tako na področju financ, davkov, delovne zakonodaje
kot tudi poslovnega komuniciranja.

Dvodnevni dogodek bo med drugimi obravnaval naslednje aktualne teme:

Slovenija in Evropska unija v finančni krizi,
Inflacija na evrskem območju in obrestne mere-pričakovanja in vpliv na kapitalske trge,
Paket ukrepov vlade za omilitev posledic finančne in gospodarske krize v Sloveniji,
Delovna zakonodaja - Ukrepi in njihova izvedba ter pričakovani učinek v teoriji in praksi
O posledicah odprave tihe družbe in uvajanja nove institucije vlaganja sredstev v družbo
zaradi udeležbe v dobičku
Novosti in spremembe Zakona o DDV v letu 2013,
Postopkovne zahteve obdavčitve po normiranih odhodkih
Aktualnosti in novi izzivi na področju računovodenja
Ravnanje računovodij v izrednih ekonomskih razmerah
in druge aktualne in praktične teme

VEČ O PROGRAMU DOGODKA (http://www.evropska-svetovalnica.com)

Z nami bodo PREDAVATELJI
red. prof. dr. Marjan SENJUR, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
izr. prof. dr. Šime IVANJKO, UM Pravna fakulteta v Mariboru
doc. dr. Aleksandar KEŠELJEVIČ, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
doc. dr. Draško VESELINOVIČ, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
mag. Valenka SUHADOLNIK, Računsko sodišče Republike Slovenije
Jure SRHOIJ, odvetnik,specialist za delovno in socialno pravo
mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec,Inštitut za poslovodno računovodstvo
Maja DOLINAR DUBOKOVIČ,univ.dipl.ekon.
Ksenija MIHOVAR GLOBOKAR, Služba Vlade RS za zakonodajo
Adam ŠISERNIK, Ministrstvo za javno upravo,Sektor za plače v JS
mag. Lidija ROBNIK, finančna svetovalka in višja predavateljica
mag. Tjaša MILOŠIČ, svetovalka za nepovratna sredstva, TIKO PRO d.o.o.
mag. Malči GRIVEC, prodekanica VŠUP Novo mesto
Majda GOMINŠEK, svetovalka na področju računovodstva in financ
Saša EINSIEDLER, televizijska in radijska voditeljica, komunikacijska trenerka in svetovalka

PRIJAVA

Vljudno vabljeni in nasvidenje 28. in 29. novembra 2012 v Ljubljani!

INFORMACIJE:

AKADEMIJA ZA EVROPSKO PRAVO,
EKONOMIJO,ADMINISTRACIJO IN IT
Dunajska 156, Ljubljana
Gsm: 051 317 658
E-posta:info@evropska-svetovalnica.com
Spletna stran: http://www.evropska-svetovalnica.com