O-STA

Ko se javna uprava sreča z okolju prijazno tehnologijo

Poudarek na Srednji in Vzhodni Evropi

Dunajsko sejmišče Messezentrum bo med 10 . in 12. novembrom 2004 gostilo sejemski dvojček - mednarodni sejem okolju prijaznih tehnologij Pollutec za Vzhodno in Srednjo Evropo in mednarodni sejem javnih storitev Kommunalmesse, na katerem se predstavljajo javna uprava ter komunalna infrastruktura in oprema. Organizatorji Reed Exhibitions Messe Vienna so se pri pravi dogodka posvetili predvsem novim članicam EU.

Prireditev vse bolj čezmejnega pomena

Sejma tako povezujeta javni sektor ter podjetja s področja okolju prijaznih tehnologij iz Avstrije in tujine. Od tam prihaja kar tretjina izmed okoli 200 razstavljavcev, kolikor jih pričakujejo na tej odmevni prireditvi. Tako bo na primer skupni razstavni prostor francoskih podjetji s področja okolju prijazne tehnologije prispeval k mednarodni izmenjavi informacij. Sejem javnih storitev Kommunalmesse je namenjen županom, svetnikom in drugim visokim predstavnikom lokalnih oblasti. Sejem Pollutec pa je namenjen vodilnim iz velikih in malih podjetij v industriji in trgovini, ki odločajo o okolju prijaznih ukrepih ali se ukvarjajo z okoljskim inženiringom. Geografsko pomembna ciljna skupina so obiskovalci iz vzhodno- in srednjeevropskih držav, ki so nedavno postale članice EU.

Mednarodni značaj spremljevalnega programa

Poleg obeh velikih sejemskih prireditev je glavni spremljevalec tega uspešnega sejemskega dvojčka spremljevalni program z velikim številom mednarodnih dogodkov. Med temi so konferenca evropskih mest, mednarodna konferenca o ravnanju z odpadki, ki jo prireja dunajski mestni svet, letna konferenca evropskih podjetij v javnem partnerstvu, projekt mednarodne partnerske izmenjave z naslovom Odpadki ter okoljska delavnica Srednje in Vzhodne Evrope, ki jo pripravljata avstrijska agencija za okolje in Future Dialogue Vienna.

Pomen partnerstva

Obe sejemski prireditvi in spremljevalni program podpira mnogo ustanov, med drugim avstrijsko ministrstvo za okolje, združenje občin Avstrije, združenje avstrijskih mest, mestni svet Dunaja, avstrijsko združenje za upravljanje z vodami in trdimi odpadki ter avstrijska agencija za okolje.

Dodatne informacije o sejmih in porogramu:

Reed Exhibitions Messe Vienna

Wolfgang Ambrosch, Fair Manager for Pollutec and Public Services

Tel.: +43 (0)1 72720 direct dial 351

Karin Katzenberger, Trade Fair Coordinator for Pollutec and Public Services

Tel.: +43 (0)1 72720 DD 350

www.pollutec.at

www.public-services.at

Dodatne informacije za tisk:

Reed Exhibitions Messe Vienna, Press & PR:

Paul Hammerl, tel. +43 (0)662 4477 DD 143

E-mail: paul.hammerl@reedexpo.at

Iris Maier, tel. +43 (0)1 72720 DD 224

E-mail: iris.maier@messe.at

Christine Widmann, tel. +43 (0)1 72720 DD 226

E-mail: christine.widmann@messe.at