O-STA

Pollutec East & Central Europe in Public Services/Kommunalmesse 2004 na Dunaju

Vrhunska komunalna tehnologija

Dunaj (18. oktober 2004) - Sejma dvojčka Pollutec East & Central Europe, mednarodna okoljska tehnologija, in Public Services/Kommunalmesse, mednarodni sejem javne administracije, infrastrukture in komunalne opreme se bosta odvijala na dunajskem sejmišču Messezentrum od 10 do 12 novembra 2004. Organizator sejma,. Reed Exhibitions Messe Vienna, je okoljski tehnologiji letos namenil posebno pozornost.

Okoljska zaščita �- velik strošek

Lokalne skupnosti so dolžne skrbeti za svoje okolje v interesu kvalitete življenja svojih občanov. Ta odgovornost zahteva, da precejšen delež investicijskih proračunov porabijo za zaščito okolja. Tako bodo na primer v prihodnjih nekaj letih avstrijski župani investirali 13 milijard evrov v predelavo odpadkov, recikliranje, upravljanje z viri in oskrbo z energijo. Tudi pristopnice k EU bodo morale porabiti več milijonov evrov za prilagajanje okoljskih tehnologij evropskim standardom.

Tehnologije prihodnosti

Okoljska tehnologija bo imela posebno mesto na sočasnih sejmih Pollutec in Public Services/Kommunalmesse, saj bodo razstavljene najnovejše rešitve za velike komunalne sisteme. Sem spadajo stroji in naprave za čiščenje odplak in recikliranje, za cestne in zimske službe in za izdelavo in vzdrževanje vrtnih in zelenih površin. Komunalna okoljska tehnologija je upravljavska odgovornost, ki zahteva brezhibno načrtovanje, izvedbo in nadzor in nenehne izboljšave. Naloga tistih, ki so zadolženi za okolje je, da pridobijo potrebno znanje in/ali okoljske storitve oddajo podizvajalcem. Sejem dvojček na Dunaju je idealno okolje za izmenjavo informacij in izpopolnjevanje znanja. Informacije, ki bodo na voljo, bodo segale od trenutnih raziskovalnih projektov do preizkušenih metod, specifičnih rešitev in modifikacij obstoječih komunalnih naprav.

Vir informacij na enem mestu

Bolj kot kadarkoli prej so se občinski uradniki in lokalni politiki prisiljeni ubadati z okoljskimi zadevami. Odločati se morajo, kako pridobiti cenjeno energijo iz smrdečih odplak, kako ceste pozimi ohraniti varne, in kako obdržati parke zdrave in zelene. Sejma Pollutec in Public Services/Kommunalmesse na enem mestu nudita neprecenljiv vir informacij o vprašanjih, s katerimi se bodo v prihodnosti ukvarjale lokalne oblasti. +++

Nadaljnje informacije o sejmih in obsejemskem programu

Reed Exhibitions Messe Vienna

Wolfgang Ambrosch, direktor za Pollutec in Public Services

Tel: +43 (0)1 72720 centrala 351

Karin Katzenberger, koordinator za Pollutec in Public Services

Tel: +43 (0)1 72720 centrala 351

Fotografije so na voljo na www.pollutec.at/ and www.public-services.at/.

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR:

Direktor: Paul Hammerl, tel: +43 (0)662 4477 DD 143

E-pošta: paul.hammerl@reedexpo.at

Iris Maier, tel: +43 (0)1 72720 DD 224

E-pošta: iris.maier@messe.at

Christine Widmann, tel. +43 (0)1 72720 DD 226

E-pošta: christine.widmann@messe.at