O-STA

OBETAVNA NAPOVED POSLOV DRUŽBE GOSTOL – GOPAN V LETU 2002

Po preteku petih mesecev v podjetju Gostol - Gopan ugotavljajo, da se jim nasmiha konec leta v skladu s predvidevanji letnega plana 2002.

Začetek letošnjega leta se je v Gostol �- Gopanu predvsem kazala recesija, ki vlada na zahodnem trgu in tako je bilo čutiti velik upad povpraševanja po strojih pekarske in procesne opreme, katere proizvajalec je družba. Po velikih naporih in vzpostavljanju poslovnih odnosov z novimi poslovnimi partnerji in po temeljitih razgovorih z obstoječimi partnerji pa gledajo v podjetju na zaključek leta z optimizmom.

Prodaja investicijske opreme, ki jo izdelujejo v družbi pretežno za pekarske sisteme, ima svoje zakonitosti. Večina odločitev za nakup tovrstne opreme je v začetku leta, realizacija pa se vedno zamakne v drugo polovico leta. Tega se v podjetju zavedajo in bi želeli na nek način obrniti to zakonitost sebi v prid, vendar je skoraj nemogoče. Zaradi tega dejstva so v prvih petih mesecih dosegli le dobrih 25% planirane prodajne realizacije v letu 2002, vendar pa je kljub temu to uspešneje od prvih petih mesecev lanskega leta. Vzrok za optimizem pa so pridobljeni veliki posli, ki jih bodo realizirali do zaključka letošnjega leta in ponoven vzpon velikih pekarn za razliko od prejšnjih let, ko so bile butik pekarne velik hit. Večje pekarne so namreč ciljni tržni segment družbe Gostol �- Gopan.

Največji in daleč najreferenčnejši posel letošnjega leta je izdelava in postavitev tehnološke linije avstrijskemu kupcu iz Linza. Poleg tega pa so večje posle za letošnje leto sklenili še v Španiji, v Ukrajini bodo opremili tri pekarne vsako za približno 0,5 mio EUR opreme, v Ruski federaciji dve pekarni, nadaljujejo pa tudi s posodabljanjem velikih pekarn v državah bivše Jugoslavije, v Sarajevu, Kikindi... Zaradi vseh velikih pridobljenih poslov jim manjka za realizacijo zadanega letošnjega plana le še približno 13% vrednosti opreme, ki ji morajo najti kupca.

Pravijo, da bodo kupce za takšno vrednost opreme skoraj zagotovo dobili. Želijo pa si preseči plan 2002, kajti na tak način bodo lahko uresničili želje po hitrejšem posodabljanju opreme, uveljavljanju novosti in pospešitvi razvoja. V svoj delovni krog pa bi radi pridobili tudi mlade strokovnjake, predvsem tehničnih smeri.