O-STA

Znatni prihranki električne energije v Telekomu Slovenije

Ljubljana, 14. decembra - "Kakovost je in mora ostati primerjalna prednost ponudbe Skupine Telekom Slovenije. Zato bomo vzporedno s prenovo poslovnih procesov vzpostavljali sisteme kakovosti in poslovne odličnosti, katerih merljivi cilj je, da bomo do konca leta 2015 usposobljeni za kandidaturo za nagrado za poslovno odličnost po najzahtevnejšem evropskem modelu EFQM. Seveda pa bomo ohranjali in nadgrajevali celovito odgovornost družbe in trajnostni razvoj, kjer je merljivi cilj 5-odstotno znižanje porabe energije do konca leta 2013 v primerjavi z letom 2009," je zapisano v povzetku Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 - 2016.

V Telekomu Slovenije so že leta 2007 prejeli okoljski certifikat ISO 14001, ki je potrdil, da so se sistemsko lotili odgovornega ravnanja z okoljem. K varovanju okolja so zavezani tudi z listino Evropskega združenja telekomunikacijskih operaterjev (ETNO), ki prek sekcije za trajnostni in okoljski razvoj oblikuje smernice za razvoj in izboljšave na okoljskem področju. Razvijajo in izvajajo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire. Načrtno spremljanje rabe virov in energije seveda sodi zraven. Rezultati niso izostali.

V zadnjih letih so porabo električne energije zmanjševali po približno 2,5-odstotni letni stopnji. V zadnjem desetih mesecih so porabo električne energije zmanjšali za 3,1 odstotek. V tem obdobju so porabili 65.226.091 kWh, v enakem lanskem obdobju pa 67.279.333 kWh. Take trende pričakujejo tudi v prihodnje, tako da je postavljeni cilj do konca leta 2013 povsem stvaren.

V okviru naporov za zmanjšanje porabe električne energije so v Telekomu Slovenije v prvi polovici tega leta zgradili in priključili v elektroenergetsko omrežje tudi sedem fotovoltaičnih sončnih elektrarn s skupno močjo 210 kWp. Poudarek je na preučevanju možnosti lastnega pridobivanja električne energije in celovite usmerjenosti k obnovljivim virom energije. Po dve sončni elektrarni so postavljene v Ljubljani na Vojkovi in na Litostrojski ter v Kopru na Kolodvorski. Nova je tudi elektrarna na bazni postaji v Tropovcih., medtem ko je bila lani postavljena prva samooskrbna bazna postaja, ki obratuje v Podkraju. Proizvedeno električno energijo bodo porabili sami, viške pa prodali v javno električno omrežje. Tako se tudi v Telekomu Slovenije pridružujemo drugim evropskim telekomunikacijskim operaterjem, ki poudarjajo zmanjševanje in optimizacijo porabe električne energije.

Prav v tem letu so v Telekomu Slovenije začeli še s projektom ISO 50001, se pravi s sistemom za učinkovito rabo energije. Načrtujejo, da bodo sistem v prihodnjem letu certificirali in ga nadgradili z vzpostavitvijo informatiziranega energetskega managementa. Skupaj z drugimi pridobljenimi certifikati bodo lahko v letu 2015 usposobljeni za kandidaturo za evropsko nagrado za poslovno odličnost EFQM (European Foundation for Quality Management). Poslovna odličnost pa seveda ni sama sebi namen. Pomeni zlasti izboljšane storitve, servise in odnos do uporabnikov ter okolja, od katerega smo odvisni in v katerem živimo.

V Telekomu Slovenije so prav v teh dneh uspešno opravili vse redne presoje po mednarodnih standardih (ISO 14001 v TS, 9001 in 14001 v GVO) in predpresojo sistema ravnanja z energijo SIST EN ISO 50001.