O-STA

Gozdne ptice Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije je izdal dvojni cede Gozdne ptice Slovenije, na katerem so predstavljeni zvoki 93 vrst ptic. Celotna dolžina posnetkov je 145' 94''. Cedeju je priložena knjižica z dvajsetimi stranmi komentarja. Avtor posnetkov in besedila je dr. Tomi Trilar, avtor fotografije divjega petelina na naslovnici pa Jože Svetličič. Več o cedeju si lahko ogledate na spletni strani: www2.pms-lj.si/cdgozd.

S 56-odstotnim deležem gozda spada Slovenija med najbolj gozdnate evropske države. Značilnost sloven-skih gozdov je izjemno dobra ohranjenost in visoka stopnja biotske raznovrstnosti v njih. Del te raznovrstnosti je tudi ptičji svet, ki je celovito predstavljen na cedejih. Poslušate lahko vse slovenske gozdne vrste sov, vse detle in žolne, vse ptice pevke, ki gnezdijo in pojejo ter se oglašajo v različnih tipih gozdov v Sloveniji. Največji del je posvečen splošno razširjenim vrstam (ščinkavec, taščica, velika sinica, menišček, stržek itd.), ki v naših gozdovih prevladujejo in jim tudi dajejo značilno zvočno podobo. Predstavljeni so tudi zelo redki gnezdilci naših gozdov, kot npr. pinoža in črni škarnik, od katerega v Sloveniji gnezdi samo en par.

Cede je odličen učni pripomoček, saj vas priložena knjižica vodi od posnetka do posnetka v skrivnosti ptičjega petja in oglašanja slovenskih gozdov. Poslušate ga lahko v celoti za sprostitev ali zgolj posamezne posnetke z namenom učenja in utrjevanja poznavanja posameznih vrst.