O-STA

Naravoslovna skupnost proti drugemu aleksandrijskemu požaru

Prirodoslovni muzej Slovenije je na pobudo Strokovnega sveta JZ PMS, v sodelovanju s predsednikom prof. dr. Borisom Kryštufkom, pridobil podporo vodilnih akademskih institucij za začetek normalizacije razmer v naravoslovnem muzealstvu. Vodilne institucije smo povabili k podpisu izjave Naravoslovna skupnost proti drugemu aleksandrijskemu požaru. Izjava izhaja iz sledečih dejstev:

1. Naravoslovne zbirke so enkratna in nenadomestljiva kulturna dediščina in znanstvenoraziskovalna infrastruktura, Ker so shranjene prirodnine primarni vir informacije o okoljskih razmerah v določenem obdobju se v antropocenu njihov pomen pri razumevanju okoljskih sprememb samo še povečuje.

2. Edina javna ustanova, pooblaščena za hranjenja tovrstne dediščine je Prirodoslovni muzej Slovenije. Njegov položaj v javni muzejski mreži se slabša že ves čas samostojne države. V muzejski mreži, financirani iz državnega proračuna, je delež zaposlenih na področjih zoologije, botanike, geologije, mineralogije in paleontologije manj kot 3%.

3. Ocenjujemo, da je v državi javni lasti približno dva milijona prirodnin, od tega polovica v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Te muzealije so natrpane na približno tisoč kvadratnih metrih površin, ki so prostorsko razpršene, neprimerne za hranjenje občutljivega materiala in ne omogočajo širjenja zbirk. Po letu 1991 je Ministrstvo za kulturo večkrat obljubilo prioritetno reševanje prostorske stiske Prirodoslovnega muzeja Slovenije, vendar tega ni nikoli uresničilo.

4. Naravoslovne zbirke (muzeji) so sestavni del večine najeminentnejših univerz (Oxford, Cambridge, Stanford, Harward, UCL, Princeton, Yale) in nacionalnih akademij znanosti (Philadelphia Academy of Natural Sciences, Ruska Akademija znanosti, Academia Sinica). Prepričani smo, da bo imela normalizacija razmer na področju naravoslovnega m uzealstva pozitiven učinek na akademsko življenje v RS.

Kat je razvidno iz prilog (5x), so normalizacijo razmer v naravoslovnem muzealstvu podprli: 

- Univerza v Ljubljani

- Univerza v Mariboru

- Nacionalni inštitut za biologijo

- Geološki zavod Slovenije

- Slovenska akademija znanosti in umetnosti


*Opomba: Priloženi dokumenti so na voljo za prenos desno zgoraj ob članku. Kliknite na polje "SNEMI VSE PRIPONKE"