O-STA

Sprememba pri obračunavanju mesečne naročnine - nižje januarske položnice

Ljubljana, 18. decembra - Telekom Slovenije bo s 1. januarjem prihodnje leto spremenili način obračunavanja naročnine za klasično in mobilno telefonijo. Po novem se bo mesečna naročnina za mobilne in fiksne storitve zaračunala za nazaj, se pravi enako kot za opravljene storitve in naročnino pri SiOLu. Zato na računih za uporabo storitev Mobitela in Telekoma Slovenije za mesec december, plačljivih januarja, naročnina za tekoči mesec ne bo zaračunana. Računi za navedeni mesec bodo zato bistveno nižji.

Od novega načina zaračunavanja naročnine bodo imeli največjo korist naročniki. Ne samo, da bodo računi, ki bodo plačljivi prihodnji mesec, ustrezno nižji, postali bodo tudi bolj transparentni, razumljivi in nedvoumni. Spremenjeno zaračunavanje naročnine bo imelo na naročnike in druge uporabnike tudi več posrednih pozitivnih učinkov, saj v Telekomu Slovenije pričakujejo tudi hitrejšo odzivnost in boljšo kakovost delovanja svojih servisnih služb, s čimer se bo povečalo zadovoljstvo uporabnikov.

Razlogov za spremembo obračunavanja je še več. Kot kažejo dosedanje izkušnje, je bil marsikateri naročnik razočaran ali celo jezen, ko je ob spremembi naročniškega paketa prvič dobil račun, ki je bil zaradi obračunane naročnine za vnaprej višji od pričakovanega. Odslej ne bo več tako, pa tudi svetovanje pri izbiri najustreznejšega naročniškega paketa bo precej lažje. V Telekomu Slovenije pričakujejo, da se bo zaradi tega bistveno zmanjšalo tudi število reklamacij na prejete račune, saj jih precejšen delež odpade prav na nerazumevanje dosedanjega načina obračunavanja naročnine. Reševanje drugih upravičenih reklamacij bo zato hitrejše in enostavnejše, enostavnejša bo tudi kontrola računov. Enake učinke bo sprememba imela tudi pri delu centra za pomoč uporabnikov, kjer se bodo zaradi zmanjšanja števila pritožb uporabnikov zaradi naročnine zmanjšale čakalne vrste in dvignila kakovost obdelave drugih pritožb.

Sprememba bo v Telekomu Slovenije zelo poenostavila tudi nekatere procese dela in razbremenila zaposlene v organizacijskih enotah, ki se ukvarjajo z obračunom, prodajo, reklamacijami in pomočjo uporabnikom. Čeprav bo zaradi te spremembe januarski denarni tok manjši, kot bi sicer bil, so v Telekomu Slovenije prepričani, da bodo zmanjšanje v prihodnjih mesecih nadomestili z vsemi pozitivnimi učinki sprememb, vključno s prihranki. Pri cenah naročnine v Telekomu Slovenije sicer ne načrtujejo nobenih sprememb.