O-STA

Vabilo na zaključno konferenco "Poučevanje participacije in sodelovanja v Evropi" evropskega projekta Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite zaključne konference z naslovom "Poučevanje participacije in sodelovanja v Evropi" evropskega projekta Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost, ki ga vodi izr.prof. dr. Jernej Pikalo, in jo dne 18. Januarja 2013 organiziramo na Fakulteti za družbene vede in bo potekala od 9.30 - 16.30 v Veliki dvorani FDV.

Namen konference je širši raziskovalni skupnosti, predstavnikom nevladnih organizacij, predstavnikom državnih institucij na področju izobraževanja, učiteljem in drugim pedagogom kot tudi splošni javnosti predstaviti tekom projekta razvit inovativen pristop k poučevanju tematik Evropske unije kot tudi k poučevanju demokratičnega aktivnega državljanstva in državljanske vzgoje. Hkrati je osrednji namen konference med različnimi deležniki na področju poučevanja spodbuditi debato o teoretičnih in praktičnih vprašanjih na polju demokratične participacije predvsem mladine, demokratičnega državljanstva in državljanske vzgoje.

V luči osrednjega namena konference spodbujanja dialoga med raziskovalci oziroma strokovnjaki in različnimi skupinami pedagogov in izvajalcev izobraževanj v formalnem in neformalnem izobraževanju pomemben del konference predstavlja predstavitev in debata o ugotovitvah Mednarodne evalvacijske študije razumevanja in kompetenc državljanstva - Državljansko izobraževanje in vzgoja (International civic and citizenship study). Študijo bo predstavila koordinatorica za raziskovanje Evropskega Wergeland centra (The European Wergeland centre) dr. Claudia Lenz. Predstavitev in debata o ugotovitvah študija je del konzultacij s pedagogi in drugimi deležniki na področju izobraževanja (the EWC's Educators' Consultation), ki jih v sodelovanju z različnimi institucijami v Evropi izvaja Evropski Wergeland center.

Poleg uvodne predstavitve vodje projekta izr. prof. dr. Jerneja Pikala, predstavitve rezultatov projekta Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost in predstavitve ter debate o ugotovitvah Mednarodne evalvacijske študije razumevanja in kompetenc državljanstva - Državljansko izobraževanje in vzgoja bosta organizirana dva panela. V okviru prvega panela, ki ga bo vodil dr. Marinko Banjac, raziskovalec in asistent na Fakulteti za družbene vede, in na katerem bodo sodelovali raziskovalci in strokovnjaki na polju sodobnih oblik demokratične participacije in predvsem demokratične participacije mladih, aktivnega državljanstva in državljanske vzgoje bodo naslovljena teoretična vprašanja, ki se porajajo v luči sodobnih družbenih in političnih sprememb.

Na drugem panelu, ki ga bo vodil Blaž Ilc, raziskovalec in asistent na Fakulteti za družbene vede, na katerem bodo sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, raziskovalcev in izvajalcev izobraževalnih projektov in predstavniki državnih institucij na področju izobraževanja, ki so dejavni na polju demokratične participacije mladih, aktivnega državljanstva, vzgoje za demokratičnega državljana in državljanske vzgoje bodo naslovljena praktična vprašanja, ki se porajajo pri izobraževanju in spodbujanju demokratične participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva.

Več informacij o konferenci in program konference lahko najdete na spletni strani www.aktivna-mladina.si

Veselimo se vaše udeležbe,

Izr. prof. dr. Jernej Pikalo

KONFERENCA "POUČEVANJE PARTICIPACIJE IN SODELOVANJE V EVROPI " - PROGRAM (18. 1. 2013)

URA
9:30 - 10:00PRIHOD IN REGISTRACIJA
10:00 - 10:15UVODNI NAGOVOR Vodja projekta izr. prof. dr. Jernej Pikalo
10:15 - 11:30PREDSTAVITEV ICCS ŠTUDIJE - EVROPSKO POROČILO Dr. Claudia Lenz - Evropski Wergeland center
11:30 - 12:00PREDSTAVITEV PROJEKTA Aktivna mladina - NOV PRISTOP K POUČEVANJU TEMATIK EVROPSKE UNIJE V SLOVENIJI
ODMOR (kava/čaj in prigrizki)
12:00-13:30SODOBNE OBLIKE DEMOKRATIČNE PARTICIPACIJE GLOBALNO IN V EVROPSKI UNIJI - PANEL Koordinator: dr. Marinko Banjac
13:30 - 14:30ODMOR ZA KOSILO
14:30-16:00IZOBRAŽEVANJE ZA DEMOKRATIČNEGA DRŽAVLJANA - PRAKSE V OKVIRU FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA Koordinator: Blaž Ilc
16:00 - 16:30EVALVACIJA