O-STA

Družbenoekološki obrat ali propad

Andrej Kirn

2012 / št. strani: 240 / broširano / ISBN 978-961-235-592-0 / Posebne izdaje /

Avtor je po dostopni literaturi v Sloveniji prvi (sreda 80. let 20. stoletja), ki je ne le prepoznal ujetost sodobne civilizacije v entropijsko zanko, temveč opozoril na entropijsko naravo celotne materialne organizacije obstoječega kapitalizma in propadajočega socializma. Znanstveno prepričljivo je potrdil osnovno delovno predpostavko monografije, da večplastna entropičnost sodobne civilizacije ni nekaj slučajnega, temveč logična posledica paradigme trajne rasti, ki na omejenem planetu z omejenimi naravnimi viri in samočistilnimi zmogljivostmi ne more trajno obstajati in delovati. Obenem je prepričljivo dokazal, da smo dobesedno prisiljeni vzpostaviti mehanizme za življenje v okviru paradigme ekodružbene trajnosti ali pa sploh ne bomo obstajali. Zato predlaga temu ustrezne ekosocialne, trajnostne, torej radikalne družbene spremembe dosedanjega mišljenja, politike, davčnega sistema (premik od obdavčitve dela k obdavčitvi porabe naravnih virov, energije in surovin), sistema vrednot, narave inovativnosti, individualnega in kolektivnega obnašanje. V takšni paradigmi ni prostora za dosedanje socialno razlikovanje in trende privatizacije, ugotavlja avtor, pa tudi ne za nadaljevanje večanja socialne neenakosti, paradigme rasti in neoliberalnega gospodarskega modela.

Z znanstvenega vidika so po mnenju recenzenta izjemno pomembne njegove ugotovitve o nujnosti razlikovanja varstva okolja in varstva, ohranjanja narave. Avtor namreč opozarja, da je trenutno preveč poudarjeno varstvo okolja, kar potrjuje prevlado antropocentričnega pogleda na svet. S tega vidika je pomembna tudi njegova ugotovitev, da ti. šibki model trajnostnega razvoja, ki predvideva možnost nadomeščanja naravnega kapitala z ustvarjenim, dolgoročno nima prihodnosti, saj povečuje entropijo okolja in ogroža delovanje eksistenčno pomembnih, kritičnih ekosistemskih storitev, ki (še) nimajo tržne vrednosti.

dr. Dušan Plut

Založba / Publishing House

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

www.fdv.uni-lj.si

Ogled kazala in vzorčne strani>>

tiskana knjiga / cena: 19 € naroči >>