O-STA

Izjava za javnost Nadzornega sveta in Uprave NLB Nima Motazed po pridobitvi dovoljenja BS nastopi funkcijo člana uprave NLB jutri 6. februarja

5. februar 2013Svet Banke Slovenije je danes, 5. februarja odločil, da Nimi Motazedu izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove Ljubljanske banke. Nima Motazed bo funkcijo člana uprave NLB s petletnim mandatom nastopil jutri, 6. februarja 2013. Pristojen bo za področje operativnega poslovanja banke (Chief Operating Officer), kamor spadajo poleg zalednih delov tudi IT področje, nabava in organizacija. "Veseli nas, da se je gospod Nima Motazed odločil sprejeti povabilo v upravo NLB za delo na področju operativnega poslovanja, s ciljem izboljšati organizacijo banke, jo narediti hitrejšo v izvajanju procesov in posledično tudi bolj stroškovno učinkovito. Vsi ti trije cilji so poleg drugih ključni za dobičkonosnost banke v prihodnje. Nima Motazed ima široke mednarodne izkušnje na naštetih področjih dela, ki jih je nadgradil tudi s sodobnimi pristopi pri upravljanju operativnega poslovanja.Nima Motazed je bil za člana uprave NLB izbran po transparentnem postopku s pomočjo ugledne mednarodne kadrovske agencije z več desetletnimi izkušnjami pri izbiranju kadrov za najvišja vodstvena mesta na področju bančništva. Najprej je bil narejen profil kandidata za to delovno mesto, nato pa je na njegovi osnovi agencija posredovala širši predlog nabora kandidatov. Komisija nadzornega sveta NLB za imenovanja je izmed predlaganih kandidatov naredila ožji izbor. S temi kandidati so opravili razgovor predsednik uprave in posamezni člani NS NLB. O vsakem kandidatu iz ožjega izbora je agencija napisala celovito in podrobno poročilo. Končno odločitev o izboru kandidata sta predsednik uprave in nadzorni svet banke sprejela soglasno. Na enak način bodo izbrani tudi preostali manjkajoči kandidati za člane uprave. Ciljna struktura uprave banke naj bi bila mednarodno primerljiva. Ker je ena glavnih nalog uprave NLB uspešna izvedba programa prestrukturiranja ter razvoj banke v mednarodno konkurenčno institucijo, so eden od osnovnih kriterijev za izbor članov uprave izkušnje na primerljivo zahtevnih vodstvenih mestih, po možnosti z mednarodno razsežnostjo, ter poznavanje sodobnih metod upravljanja."
Nadzorni svet NLB in Uprava NLB