O-STA

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije za leto 2012

Prihodki po pričakovanju nižji, a večji čisti dobiček

Ljubljana, 28. februarja - Skupina Telekom Slovenije je v letu 2012 ustvarila 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3,8 odstotka manj kot v letu 2011. Upad poslovnih prihodkov je bil zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in splošnih negativnih trendov v klasični fiksni in mobilni telefoniji pričakovan. Kljub temu so v skupini dosegli čisti dobiček v višini 43,5 milijona evrov, kar je za 28 odstotkov ali 9,5 milijona evrov več kot v letu 2011. Čisti dobiček presega tudi načrtovanega in je rezultat sprejetih sistemskih ukrepov za optimizacijo poslovanja in vseh poslovnih procesov. Poslovno poročilo je včeraj obravnaval in potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Tudi če odmislimo zaostrene makroekonomske razmere, ki so lani še bolj kot v prejšnjih letih postale izrazite v Sloveniji in v državah jugovzhodne Evrope, kjer Telekom Slovenije deluje s svojimi hčerinskimi družbami, so svetovni trendi v panogi klasičnih telekomunikacij vse prej kot spodbudni. Prihodki nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije tako kot pri večini prvotnih operaterjev še naprej upadajo, pa tudi rast trga širokopasovnih storitev in mobilnih telekomunikacij se umirja.

Osnovni podatki kažejo, da so v Skupini Telekom Slovenije v letu 2012 ustvarili 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 3,8 odstotka manj kot v letu 2011. Dobiček iz poslovanja je znašal 62,3 milijona evrov, kar je za slab milijon evrov manj kot leto prej. EBITDA je dosegla 241,5 milijona evrov in ima 30,4-odstotni delež v poslovnih prihodkih. Dosegli so 43,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za 28 odstotkov oziroma za 9,5 milijona evrov več kot v letu 2011.

Taki poslovni rezultati ne bi bili možni, če ne bi tudi v lanskem letu nadaljevali s procesom zniževanja vseh vrst stroškov ter procesom celovite prenove poslovanja in optimizacije procesov, ki zagotavlja prihodnjo poslovno uspešnost in razvoj Skupine Telekom Slovenije. Proces prenove in optimizacije, ki še ni končan, je v zadnjih dveh letih prinesel znatne prihranke, ocenjene na več kot 35 milijonov evrov.

Pomemben podatek za dolgoročno stabilnost poslovanja je tudi zmanjšanje zadolženosti Telekoma Slovenije. Večja posojila, ki bremenijo družbo, so bila najeta v obdobju gospodarske konjunkture pred sedanjo krizo, ko so širili poslovanje na tuje trge. Neto finančni dolg so lani znižali kar za 15 odstotkov oziroma za 58,3 milijona evrov. Ob koncu leta je finančni dolg znašal 330,3 milijona evrov.

Čeprav so gospodarske razmere vse prej kot ugodne za pospešeno naložbeno dejavnost, so v Skupini Telekom Slovenije v letu 2012 za naložbe v osnovna sredstva namenili kar 39 odstotkov več sredstev kot v letu 2011. Na ravni skupine so za investicije porabili 128,1 milijona evrov, na ravni matične družbe Telekom Slovenije pa 78,7 milijona evrov. Naložbe so tako lani znašale 16 odstotkov vseh poslovnih prihodkov, kar je primerljivo z uspešnejšimi operaterji v Evropski uniji. Glavnino lanskih naložb so namenili za gradnjo in posodabljanje omrežij, zlasti mobilnih omrežij tretje in četrte generacije, skrajševanju lokalne zanke in nadgradnje lokalnih bakrenih omrežij ter optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta. Drugi del naložb je bil usmerjen v nove storitve, kot so računalništvo v oblaku, digitalno oglaševanje, upravljane storitve itd. Tudi naložbena politika Telekoma Slovenije potrjuje zavedanje o potrebni tehnološki preobrazbi podjetja, ki je temelj nadaljnjega razvoja družbe in zagotavljanje novih storitev.

Med pomembnejšimi naložbami, s katerimi so začeli v lanskem letu, moramo izpostaviti projekt uvajanja tehnologije LTE oz. četrte generacije mobilnih telekomunikacij. V omrežju Mobitel bodo v kratkem ponudili najnovejše in občutno hitrejše mobilne širokopasovne podatkovne storitve, temelječe na tehnologiji LTE, s katero bodo v prvi fazi pokrili vsa večja slovenska mesta. Dodati velja, da bo imelo novo omrežje tudi zelo velik vpliv na celotno konvergenčno omrežje.

Poslovna pričakovanja Telekoma Slovenije za leto 2013 so: naložbe - okrog 130 milijonov evrov; EBITDA - do 245 milijonov evrov; čisti poslovni izid - 50 milijonov evrov.