O-STA

Slovensko Katarsko združenje - na poti k intenzivnejšemu sodelovanju med državama

Slovensko Katarsko združenje - sodelovanje med Slovenijo in Katarjem ter GCC - Katar, država priložnosti in izzivov - obilo možnosti za slovenske organizacije - podpis tripartitnega sporazuma Katarskih združenj med Slovenijo, Hrvaško in Črno Goro

Pri iskanju novih trgov, Katar nedvomno predstavlja enega izmed obetavnejših. Katar je med najhitreje rastočimi svetovnimi gospodarstvi in postaja eden izmed vodilnih finančnih centrov. Država ponuja obilo možnosti za uspeh za slovenske gospodarske in negospodarske družbe. S sinergijo posameznikov in družb, države ter članov novoustanovljenega Slovensko Katarskega združenja, si slovensko gospodarstvo lahko obeta več.

Na pobudo posameznikov, ki že delujejo na arabskem polotoku, se je januarja 2013 ustanovilo Slovensko Katarsko združenje, ki si prizadeva krepiti bilateralno sodelovanje med Slovenijo in Katarjem.

Združenje se zavzema za promocijo gospodarskih in kulturnih odnosov ter povezovanje na različnih področjih med Republiko Slovenijo in Katarjem ter državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu (v nadaljevanju GCC). V združenju deluje devet sekcij (sekcija za šport, GCC, ekologijo, malo in srednje podjetništvo, kulturo, izobraževanje, gospodarstvo, turizem ter pravne in splošne zadeve), ki skrbijo za aktivno delovanje med obema državama in načrtujejo vrsto aktivnosti, kot so izobraževanja s področja prava, poslovanja, kulture, prehrane, organizacija kulturnih dogodkov, srečanj ipd. z namenom seznaniti slovenske organizacije in jih pripraviti na lažje poslovanje v Katarju. Prvo tovrstno izobraževanje bo 9. maja 2013.

Vendar združenje poleg informiranja slovenskih državljanov o arabski kulturi in načinu poslovanja v Katarju želi seznaniti tudi Katarce o Sloveniji, ki jo razen skozi šport še ne poznajo. V ta namen bo povabilo katarske državljane v Slovenijo ob priložnostnem dogodku ter Slovence popeljalo na obisk v arabsko državo, s ciljem spoznati možnosti sodelovanja na obeh straneh. Slovenija ponuja obilo priložnosti, ki si jih Katarci želijo: poleg investiranja je priložnost tudi za slovenski turizem.

Tatjana Novak, predsednica Slovensko Katarskega združenja: "Šport je že slovenski ambasador v Katarju. Želimo si, da bi arabski svet v zalivu, predvsem v Katarju, spoznal tudi druge možnosti sodelovanja in povezovanja s Slovenijo. ZDRUŽENJE je bilo ustanovljeno zaradi povezovanja, zaradi širjenja slovenske kulture, promocije Slovenije v tej državi. NAŠA NALOGA je, da v letu dni in pol navežemo stike s Katarci, posamezniki in posameznicami, s ciljem povezovati obe strani. Namen združenja je, da vsi naši člani, kateri že poslujejo s Katarjem in GCC, pomagajo s svojimi izkušnjami širiti znanje in prenašati izkušnje na ostale interesente. Slovensko Katarsko združenje ima za CILJ

najprej predstaviti slovensko stran in pridobiti zaupanje predstavnikov Katarja skozi svoje dejavnosti."

Združenje se zaveda, da je pri poslovanju s Katarjem in drugimi arabskimi državami ključno zaupanje, strpnost in čas. Kot je dejala predsednica združenja, bo združenje "v duhu arabske kulture korak za korakom s strpnostjo pridobivalo spoštovanje. Katarci ne poznajo Slovenije, jo morajo šele odkriti, šele nato bodo začeli razmišljati o poslovnem sodelovanju. Katar je PRILOŽNOST. V tem trenutku država investira tako v Katarju kot zunaj njega. Želimo si, da nas Katar spozna, da bo morda lažje investiral. Nekatera posamezna podjetja so v Dohi in drugih mestih že prisotna. Vendar je za uspešno poslovanje v tej državi potrebna sinergija med partnerjih, tako na strani Slovenije kot Katarja. Če želimo investitorje, jim moramo agresivneje predstaviti Slovenijo. Cilji združenja niso kozmetični in kratkoročni, ampak dolgoročni in planski. Na katarski strani so Katarci, ki bodo združenje javno podprli, vendar ne zdaj in v tem koraku."

Kljub temu da gre za postopno gradnjo odnosov, še posebej na strani Katarja, pa člani združenja z izkušnjami poslovanja v omenjeni državi verjamejo, da imajo slovenske gospodarske in negospodarske organizacije v Katarju obilo priložnosti. Med drugim tudi zato, ker ima Katar jasno začrtan razvoj za prihodnjih osem let. V proračunu imajo tako načrte za gradnjo 740 kilometrov podzemne železnice, več kot 350 hotelov, več kot tisoč kilometrov različnih cest, devet stadionov, 20 javnih šol, zgraditi več kot 50 različnih tovarn, a čez Katar Airways in otvoritve novega letališča prevesti v tem obdobju več kot 40 milijonov potnikov letno.

Ker združenje temelji na povezovanju in izmenjavi izkušenj, je na svoji predstavitvi 7. marca 2013 v Ljubljani podpisalo tripartitni sporazum s Hrvaško Katarskim združenjem in Črnogorskim-Bližnjevzhodnim-Katarskim združenjem prijateljstva. Predsednici Slovensko Katarskega združenja, Tatjani Novak se je na strani Črnogorskega-Bližnjevzhodnega-Katarskega združenja prijateljstva pridružil predsednik Goran Đukanović, na strani Hrvaško Katarskega združenja pa generalni tajnik Seif-a Aldin Salameh.

S sinergijo članov, fizičnih in pravnih oseb združenje verjame, da lahko okrepi sodelovanje med obema državama tako ob podpori države kot posameznikov, ki že ali šele nameravajo sprejeti izziv in poslovati s Katarjem. V ta namen združenje vabi zainteresirane, da postanejo njihovi člani in uživajo ugodnosti, ki jim članstvo prinaša.

Več na spletni strani: www.sloveniaqatar.com

Slovensko Katarsko združenje