O-STA

Kako poslovati s Katarjem?

Danes, 24. 5. 2013, je v prostorih Kristalne dvorane v Ljubljani potekalo prvo izobraževanje za slovenske podjetnike na temo Kako poslovati s Katarjem. Seminarja "Business Road to Qatar" v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovensko Katarskega združenja se je udeležilo 150 udeležencev, predstavnikov podjetij, ki so zaznali priložnosti države Katar. Predavatelja iz Katarja sta prvič obiskala Slovenijo z namenom predstavitve svojih izkušenj v tej državi.

"Z nafto in zemeljskim plinom bogata država s skupaj z ostalimi državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu slovenskim podjetjem ponuja obilo možnosti za sodelovanje," je uvodoma poudaril Boštjan Skalar, v.d. direktorja SPIRIT Slovenija. Čeprav je blagovna menjava med obema državama zaenkrat še skromna, se v zadnjih letih vztrajno povečuje.


Poznavanje kulture države, v kateri nameravamo poslovati, je ključnega pomena pri uspešni izvedbi posla. Ko želimo sodelovati s katarskimi družbami, posamezniki, se je nujno seznaniti z osnovami islamske kulture, katero nam je predstavil imam Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, g. Sead Karisik.

Poslovati v Katarju pomeni poznati pravila sponzorstva in zaščite intelektualne lastnine. Kljub temu, da je blagovna znamka podjetja zaščitena z mednarodnimi standardi, jo je skorajda nujno v Katarju tudi zaščititi. Bogate izkušnje na tem področju ima g. Malik Al Kammaz, direktor in partner podjetja Saba & Company, ki je zaščitilo že številne svetovne blagovne znamke. Gospod Al Kammaz je opozoril na izzive, ki čakajo slovenska podjetja pri poslovanju v Katarju, še posebej pri odpiranju podjetja. V tem primeru je ključno, da poznamo pravila sponzorstva, to pomeni pravilo lastništva, ki je 51:49 za Katarce. Le v izjemnih primerih lahko tuje podjetje dobi 100% lastništvo, kar je potrdil tudi hrvaški podjetnik, prisoten na seminarju, ki je že z več projekti uspel v Dohi. Malik je udeležencem predstavil svoje izkušnje in poudaril, da ima Slovenija veliko prednost pred ostalimi državami na področju turizma. Slovenija je zelena država, po čemer hrepenijo vsi Arabci. Možnosti so velike, vendar je čas za vstop na ta trg omejen na eno leto.

"Katar ogromno investira, tako doma kot v tujini. In tudi veliko gradi (hotele, podzemne železnice, ceste, poslovne in zasebne stavbe idr.) ", je povedal g. Badih J. Touma, projektni manager podjetja MZ & Partners in hkrati eden vodilnih konceptualnih arhitektov na Bližnjem vzhodu. V nadaljevanju je dejal, da "v kolikor ima katerakoli država v Zalivu izjemno zgradbo, bo imela druga država še boljšo. Zato so možnosti za arhitekte v državah v Zalivu velike, še posebej v Katarju, kjer denar za gradnjo prihaja v prvi vrsti iz zemeljskega plina. Slovenija ima poti odprte, saj lahko ponudi material za gradnjo, opremo, znanje in delovno silo, kar v tej državi potrebujejo."

"Upamo, da je to šele začetek našega poslovnega potovanja v to perspektivno arabsko državo," je poudarila predsednica Slovensko Katarskega združenja, Tatjana Novak. V nadaljnje je povedala, da so slovenska podjetja že imela možnosti sodelovanja s Katarjem, a se zaradi nepoznavanja pravil igre, kulture drugih pogledov in običajev posli niso zaključili. Slovensko Katarsko združenje si prizadeva za boljše odnose med državama ter želi aktivno povezovati srednje in malo podjetništvo.

Seminar je potekal v duhu arabske kulture in izvrstne kulinarike Arabskega kulturnega društva Rozana.

Slovensko Katarsko združenje in SPIRIT Slovenija, javna Agencija