O-STA

Izvajanje plačilnih transakcij med prazniki od 29. marca do 2. aprila 2013

V petek, 29. marca 2013, bomo v NLB izvrševali le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

V večini držav Evropske unije je 29. marca 2013 praznik in dela prost dan, ko ne bodo delovali evropski plačilni sistemi, preko katerih banke v Sloveniji poravnavajo plačila. V NLB bomo na ta dan izvršili le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

V ponedeljek, 1. aprila 2013, je praznik tudi v Sloveniji, zato za izvajanje plačilnih storitev veljajo praznični urniki. Vse informacije, o izvajanju plačilnih transakcij med velikonočnimi prazniki, so objavljene na NLB Spletnem portalu - praznični urniki.


Izvajanje plačilnih transakcij v domovini

Plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek NLB Proklika, NLB Klika in NLB Teledoma, bomo izvršili isti dan po urniku za plačilne transakcije v domovini.

Evrska plačila na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vse plačilne naloge, ki ste jih uporabniki NLB Proklika, NLB Klika in NLB Teledoma že posredovali v izvršitev z valuto 29. marca 2013, ter plačilne naloge, oddane na bančnem okencu prek NLB Proklika in NLB Teledoma 29. marca 2013, bomo izvršili prvi delovni dan, to je 2. aprila 2013. Plačilne naloge, ki jih boste uporabniki v izvršitev posredovali v četrtek, 28. marca 2013, po zadnjem mejnem času urnika za oddajo nalogov, bomo prevalutirali in v izvršitev posredovali na prvi delovni dan, to je 2. aprila 2013.


Množična plačila SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov 29. marec 2013, bo ta dan možno izvajati le pakete množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah z datumom valute 29. marca 2013, bodo prevalutirani na torek, 2. aprila 2013.


Direktne obremenitve SEPA

Ker plačilni sistemi ne bodo delovali, ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA z datumom valute 29. marca 2013.


Druge plačilne transakcije

Domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo med prazniki izvajali po prazničnem urniku čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami.

Dodatne informacije so vam na voljo tudi v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.

Odnosi z javnostmi NLB