O-STA

NLB spet uspešno organizirala novo izdajo podjetniških vrednostnih papirjev

NLB je kot organizator in izvajalec ta teden uspešno zaključila novo izdajo slovenskih podjetniških vrednostnih papirjev v rekordnem znesku 60 milijonov EUR. Kljub zaostrenim finančnim razmeram na svetovnem in slovenskem trgu so investitorji pokazali nadpovprečen interes za nakup 180-dnevnih komercialnih zapisov družbe Petrol, tako da je končna nominalno vrednost izdaje občutno presegala prvotno predvideno vrednost.

Izdaja komercialnih zapisov

NLB je v zadnjem letu dni organizirala in izvedla štiri izdaje komercialnih zapisov za družbi Petrol in GEN-I v skupni nominalni vrednosti čez 180 milijonov EUR. Do konca letošnjega leta sta načrtovani še dve novi izdaji komercialnih zapisov tudi s strani novih izdajateljev je povedal Damjan Švajger, namestnik direktorja investicijskega bančništva v NLB.

Komercialni zapisi so kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, ki podjetjem predstavljajo predvsem alternativo kratkoročnim bančnim posojilom in omogočajo podjetjem v časih oteženega financiranja dodatno kratkoročno financiranje po cenovno sprejemljivih pogojih ter pridobitev novih investitorjev.

Izdaja obveznic

V NLB z organizacijo izdaj vrednostnih papirjev povezujemo podjetja in vlagatelje ter s tem najboljšim slovenskim podjetjem zagotavljamo nove vire financiranja. Tako je NLB že več kot desetletje največji organizator izdaj različnih vrednostnih papirjev v Sloveniji, ki je uspešno izpeljala več izdaj obveznic za Petrol, italijanskega izdajatelja KB1909, SID banko, Cimos, Zavarovalnico Triglav, KD Holding, DARS, Mercator, itd. Kot soorganizator je sodelovala pri več izdajah obveznic Republike Slovenije in izvedla tudi 26 izdaj lastnih obveznic.

Obveznice kot dolgoročni dolžniški vrednostni papirji omogočajo izdajatelju manjšo odvisnost od bank in večjo prilagodljivost celotnega dolga. V primerjavi z bančnimi posojili omogočajo obveznice zadolževanje v relativno večjem znesku, z relativno daljšo ročnostjo in s kasnejšim odplačilom obveznosti.

Po besedah Damjana Švajgerja slovenski investitorji še vedno zaupajo ter finančno podpirajo najboljša slovenska podjetja. To je pokazala tudi zadnja us pešna izdaja obveznic Petrola decembra 2012 v nominalni vrednosti izdaje čez 30 milijonov EUR, ki je bila že tretja uspešna izdaja obveznic Petrola v zadnjih letih.

Dodatne informacije glede organizacije izdaj vrednostnih papirjev lahko dobite v NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Poslovalnica za podjetniške finance, Čopova 3, Ljubljana, telefon 01/ 476 51 02, 01/ 476 51 04.


Odnosi z javnostmi NLB