O-STA

Center odličnosti NAMASTE v leto 2013 z odličnimi rezultati

Center odličnosti NAMASTE (NApredni nekovinski MAteriali S TEhnologijami prihodnosti):

- povezujemo raziskovalne institucije in industrijo
- nadgrajujemo akademsko, tehnološko in poslovno znanje ter opremo
- dosegamo znanstveni in tehnološki napredek.

Člani Centra odličnosti NAMASTE so tri raziskovalne institucije (Institut "Jožef Stefan", Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru), interesno združenje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tri neprofitne organizacije za raziskave in razvoj (Hipot-RR, Zavod TC SEMTO, Nanotesla Institut), tri velika podjetja (Letrika, Iskraemeco, ETI Elektroelement), osem majhnih in srednjih podjetij (HYB, KEKON, KEKO-OPREMA, VARSI, Iskra Zaščite, TELA merilni sistemi, KOLEKTOR MAGMA, Panvita Agromerkur) ter dve spin-off podjetji (Balder in Nanotul). Delo v centru poteka v šestih projektih, na vsakem od njih pa sodelujejo raziskovalci in strokovnjaki iz akademske in gospodarske sfere.

19. februarja 2013 je na Institutu "Jožef Stefan" potekala 3. redna seja Sveta zavoda in ustanoviteljev Centra odličnosti NAMASTE. Na seji je bilo prisotnih devetnajst predstavnikov članov/članic, sedem članov Sveta zavoda, šest vodij projektov ali njihovih namestnikov in vodstvo centra odličnosti NAMASTE. S tem je bila zagotovljena 95% udeležba s strani ustanoviteljev in 100% udeležba s strani članov Sveta zavoda. Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda, mag. Mitja Koprivšek. Prisotni so se na začetku seje z minuto molka poklonili spominu na preminulo prof. dr. Marijo Kosec, direktorico Centra odličnosti. Prisotni člani so soglasno sprejeli potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda in ustanoviteljev ter potrditev sklepov štirih korespondenčnih sej, na katerih so bile obravnavane spremembe statuta, sprejetje pravilnika o upravljanju z intelektualno lastnino, sprejem novega člana Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, oddajo dodatnega zahtevka za financiranje ter imenovanja dr. Alenke Rožaj Brvar za vršilko dolžnosti direktorja Centra odličnosti NAMASTE.

V. d. direktorica dr. Alenka Rožaj in vodje projektov so vsem prisotnim predstavili odlične dosežke centra v letu 2012 ter načrte za leto 2013. Center je v letu 2012 presegel pričakovane rezultate in prvič dosegel 100% finančno realizacijo. V letu 2013 se bo Center usmerjal k pridobivanju novih projektov in komercializaciji obstoječih. Skladno s Statutom centra, ki opredeljuje, da se predsednik Sveta zavoda izmenično voli iz vrst predstavnikov gospodarstva in negospodarstva, so prisotni za naslednje enoletno obdobje za predsednika Sveta zavoda potrdili prof. dr. Igorja Muševiča, za njegovega namestnika pa g. Marjana Hodnika.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj znanstvenih in tehnoloških dosežkov, ki so nastali do konca leta 2012,v tesnem sodelovanju med člani Centra odličnosti:

- votlina izjemnih dimenzij iz keramike z nizko temperaturo žganja je izjemen tehnološki dosežek, ki bo s pridom uporabljen za izdelavo keramičnih mikrosistemov (visoko občutljiva membrana iz keramičnega materiala);
- keramični senzorji tlaka z višjo dodano vrednostjo in nižjo ceno kot dosedanje izvedbe ter keramični mikroreaktorji;
- razvoj nizko dopiranih ZnO-varistorjev z visoko stabilnostjo pod enosmerno DC napetostjo, ki zagotavljajo ustrezno zaščito vetrnih turbinskih generatorjev in solarnih panelov pred prenapetostnimi sunki;
- izdelava izjemno tankih plinskih odvodnikov za uporabo v seriji z varistorjem za galvansko ločeno prenapetostno zaščito (t.i. leakage free);
- zmanjšanje elektromagnetnega sevanja z uporabo feritnih materialov v fasadnih in stenskih premaznih sistemih za absorpcijo elektromagnetnega valovanja;
- lastni postopek izdelave nano prahu alfa železovega oksida za uporabo v protikorozijskih premaznih sistemih;
- izdelava stabilne magnetne tekočine, ki v biomedicini omogoča na primer: povečanje kontrasta pri magnetni tomografiji, pri prenosu zdravil, magnetno separacijo in magnetno hipertermijo;
- razvit sistem za detekcijo zelo nizkih koncentracij nevarnih snovi v zraku s kemijsko modificiranimi MEMS kondenzatorji in visoko občutljivo CMOS elektroniko;
- razvit detektor za odkrivanje zakritih predmetov, ki deluje v teraherčnem območju, ki je za ljudi neškodljivo,za namen zagotavljanja varnosti v primeru nadzora masovnega javnega prometa (letališča, avtobusne postaje, srečanja, koncerti, ipd.);
- izdelan prvi 3D mikrolaser na svetu na osnovi tekočih kristalov, ki seva svetlobne impulze s trajanjem ene nanosekunde v vseh smereh;
- razvite protimikrobne zaščite infrastrukture in orodij;
- razvite nove možnosti tkivnih regeneracij s podporo inteligentno načrtovanih nosilcev;
- testiranja biokompatibilnost materialov in procesov ter interakcije nanomaterialov z okoljem in organizmi;
- razvit keramični material z do sedaj izmerjenim najvišjim elektrokaloričnim efektom na svetu;
- vzpostavljen virtualni EMC laboratorij.


Odprte možnosti za sodelovanje z gospodarstvom

V centru s projektom Odprtih možnosti ustvarjamo pogoje za nove, sveže in tržno zanimive ideje, pri čemer so predlogi iz gospodarstva spodbuda za nove raziskave. Center ponuja svetovanja, izobraževanja, možnost uporabe vrhunske opreme, pomoč pri pripravi in organizaciji različnih projektov ter izvedbo razvojno-raziskovalnih projektov.


Center odličnosti NAMASTE, Jamova cesta 39, Ljubljana

Tel. + 386 (0)59 054 356

info@conamaste.si

www.conamaste.si