O-STA

Kratko poročilo o 10. Nanotehnološkem dnevu

Dne 18. aprila 2013, je odbor za znanost in tehnologijo, ki ga pri OZS vodi predsednik Janez

Škrlec, organiziral jubilejni 10. nanotehnološki dan. Nanotehnološki dan je bil organiziran na

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dogodka se je udeležilo več kot 250 udeležencev, tako iz

gospodarstva kot iz akademsko-znanstvene sfere.

Teme in predavatelji:

Pomemben vpliv nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev in posredno na novo ero

e-mobilnosti, je predstavil, dr. Robert Dominko, iz Laboratorija za elektrokemijo materialov,

Kemijskega inštituta v Ljubljani in iz Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT).

Nanomateriali in njihove pomembne lastnosti, ter vpliv nanodelcev na zdravje ljudi, je predstavil

prof. dr. Danilo Suvorov, iz odseka za raziskavo sodobnih materialov - K9, Instituta Jožef Stefan.

Nove horizonte iz bionike, ter biomimetike in nanomaterialov do problemov biokompatibilnosti, je

predstavil prof. dr. Janez Štrancar, iz Laboratorija za biofiziko, Odseka za fiziko trdne snovi,

Instituta Jožef Stefan in Centra odličnosti Namaste. Razvoj in prihodnost nanofotonskih

integriranih vezij, ter procesorjev naslednjih generacij je predstavil, dr. Benjamin Lipovšek, iz

Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Biorazgradljive nanosenzorje, možganske

vsadke in komunikacijo človek-stroj-človek in družabna omrežja prihodnosti, je predstavil prof.

dr. Aleš Holobar, iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v

Mariboru. Pokrovitelja 10. Nanotehnološkega dne sta bila, Center odličnosti Namaste in Center

odličnosti za nanoznanost in nanotehnologijo - Nanocenter.

Povzetek pripravil:

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Predsednik, Janez Škrlec