O-STA

V dialogu z antiko o Umetnosti pesništva na Besedni postaji naslednjo sredo

Na Besedni postaji

v sredo, 3. aprila, ob 17. uri (FF, Modra soba, V. nadstropje):

KVINT HORACIJ FLAK, NICOLAS BOILEAU DESPREAUX, Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu

Prevedli: Nada Grošelj in Marija Javoršek, spremni študiji: Nada Grošelj, Agata Šega, uredila: Maja Sunčič, ISH: Dialog z antiko, Ljubljana 2012

V pogovoru, ki ga bo vodil dr. Marko Marinčič, bodo sodelovale ga. Marija Javoršek, letošnja nagrajenka Prešernovega sklada, dr. Nada Grošelj in dr. Agata Šega.

Med antičnimi deli, ki so vtisnila poznejši evropski književnosti najglobji pečat, je brez dvoma Ars poetica starorimskega pesnika Horacija. Horacijevi zdravorazumski nauki - zahteve po enovitosti, notrajni skladnosti in doslednosti pesniškega dela ter po avtorjevi vrhunski samodisciplini, znamenita maksima, da je v poeziji najbolje združiti koristno s prijetnim - so se vkoreninili v zavest evropskega človeka in navdihnili številne verzificirane eseje o pesništvu tako v latinščini kot v "ljudskih" jezikih: italijanščini, francoščini, španščini, angleščini. Aktualnost Horacijevih misli se je nekoliko umaknila v ozadje šele z nastopom romantike, še v obdobju klasicizma in razsvetljenstva pa je njegova razprava veljala za zakonik razuma in dobrega okusa. Med njene najpomembnejše naslednice sodi klasicistična pesnitev L'art poetique (1674) Nicolasa Boileauja, ki je kritiška načela Horacija in nekaterih drugih avtorjev osvetlil s primeri iz starejše in sočasne francoske književnosti. Tako nam je s svojo poemo, več kot dvakrat daljšo od Horacijeve, zapustil dragocen uvid v književno ustvarjanje in uveljavljene kritiške poglede svojega časa, ki so jih upoštevali francoski klasiki Corneillevega in Racinovega kova. Z objavo obeh del v isti izdaji (gre za prvi integralni prevod Boileaujeve pesnitve v slovenščino in za nov prevod Horacijeve) se bralec lahko sam prepriča, kako živo in navduhujoče je bilo antično izročilo pred slabimi štiristo leti.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, E: knjigarna@ff.uni-lj.si; www.knjigarna.ff.uni-lj.si

Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z založbo ISH.