O-STA

Program tedna Svobodne univerze na FF

Spoštovani,

v tem tednu, od 15. do 20. 4., na številnih ljubljanskih fakultetah poteka teden Svobodne univerze. Gre za nadaljevanje decembrskih akademskih protestov, med drugimi tudi akcije FF "Pozor, znanje na cesti!" (19. 12. 2012) proti preostrim proračunskim rezom na področju javnega visokega šolstva. Ti vodijo bodisi v znižanje kvalitete študija, bodisi v uvedbo šolnin, kar je pred dnevi napovedala nova vlada.

Med dogodki, ki jih bomo izvedli na Filozofski fakulteti, vas želimo opozoriti na tiste, ki so zanimivi za širšo javnost:

- delavnica "Privatizacija vode", ponedeljek, 13.00 - 14.30 v predavalnici 02;

- predavanje dr. Bojan Baskar: "'Globalni tokovi': neoliberalni privid ali kaj več?", ponedeljek, 19.30 - 21.00 v predavalnici 18;

- okrogla miza "Neoliberalizacija univerze - privatizacija in šolnine", ponedeljek, 17.00 - 19.00 v predavalnici 18;

- delavnica "Položaj asistentov z docentskim nazivom", sreda, 11.30 - 13.30 v predavalnici R1A;

- okrogla miza "Ocenjevanje znanstvenega dela", sreda, 15.30 - 17.30 v predavalnici 18;

- seminar "Skupno gledanje (dez)informativne TV" (vodi dr. Jože Vogrinc), sreda, 18.30 - 20.30 v predavalnici 18.

Celotni program tedna Svobodne univerze na FF je v priponki. Kontaktna oseba na FF je dr. Gorazd Kovačič, 031 846 225.

Vse informacije o projektu Svobodna univerza so na voljo na naslovu http://svobodnauniverza.si/. Kontaktni telefon je 040 857 975. Cilji projekta so navedeni v Memorandumu za javno univerzo, ki je objavljen na naslovu http://svobodnauniverza.si/ memorandum/ in pod katerega organizatorji zbirajo elektronske podpise.

Vabljeni.
###

PONEDELJEK, 15. 4. 2013

11.00 - 13.00predavanjeFilip Dobranić: "Making internet (activism) work" As swiftly as the internet came to be it didn't take long for us to start taking it for granted. We inhabit it, just as we inhabit the University halls. Yet these halls that we inhabit were not built by us, nor were they built with us in mind. Instead we adjust to them, following the paths the ancients laid out for us, retaining but fragments of control. The question then becomes, how do we go about changing this world we inhabit? How do we leverage the internet to shape the world both on as off the line?02
13.00 - 14.30delavnica"Privatizacija vode" (vodi Klemen Ploštajner) Delavnica bo tematizirala vodo kot skupno, javno dobro. Preko vode je mogoče premišljati vez med človekom in naravo, med različnimi skupinami in kulturami, solidarnost, sodelovanje in ekologijo. Na delavnici bodo predstavljeni sedanji trendi upravljanja z vodami (komodifikacija, privatizacija), obenem pa tudi upori proti njim, upori, ki tvorijo/ohranjajo skupno in skupnost.02
17.00 - 19.00okrogla miza"Neoliberalizacija univerze - privatizacija in šolnine" (sodelujejo dr. Lilijana Burcar, Dijana Ćurković, Hana Hawlina, dr. Hrvoje Jurić in dr. Gorazd Kovačič, moderira dr. Uršula Lipovec Čebron) S procesom neoliberalizacije se zmanjšujejo sredstva za javne univerze, hkrati pa se ustanavljajo novi zasebni visokošolski zavodi, ki so financirani z javnim denarjem. Na okrogli mizi bodo predavatelji in študenti iz Slovenije in Hrvaške primerjali trende v obeh državah ter pokazali, kako je na Hrvaškem prišlo do uvedbe šolnin in kako so vplivale na potek študija. Obenem pa bodo iskali strategije, s katerimi se lahko zoperstavimo razkroju javnih univerz v obeh državah.18
19.30 - 21.00predavanjedr. Bojan Baskar: "'Globalni tokovi': neoliberalni privid ali kaj več?" Predavanje bo opravilo kritično analizo metafore globalnih tokov in nekaterih drugih z njo povezanih podob. Eksplozija ideje tokov kapitala, tehnologije, ljudi in idej, ki naj jih nacionalne države ne bi mogle več ovirati, se začne z zgodovinskim porazom komunizma v letih 1989-1990. Prvi promotorji t.i. globalbabble, triumfalističnega blebetanja o globalizaciji so bili guruji neoliberalnega bankirstva in menedžmenta. Ta diskurz pa so prevzeli in z njim zasloveli tudi nekateri družboslovci, čeprav se niso nujno identificirali z neoliberalizmom. Eden najvidnejših je bil antropolog Arjun Appadurai, čigar tezo o globalnih tokovih bo predavanje natančneje analiziralo. Metaforo globalnih tokov bo hkrati umestilo v širši kontekst podob vsakršnih tokov, procesov, postajanj, nestalnosti, fluidnosti itn., ki predstavljajo temeljne metafore filozofskega, znanstvenega in umetniškega opisovanja sveta in življenja.18

TOREK, 16. 4. 2013

11.20 - 13.00predavanjedr. Primož Krašovec: "Zastarelost in aktualnost marksizma" Marksizem naj danes ne bi bil več aktualen. Zakaj? Državni socializmi so propadli. Zahteve delavskih bojev preteklosti so institucionalizirane v socialnih državah. Klasičen proletariat v "postindustrijskih" družbah izginja in si ga težko predstavljamo kot nosilca revolucionarnih sprememb. Struktura dominacije v sodobnih družbah je preveč kompleksna, da bi jo lahko zvedli na enostavno razredno delitev. Predavanje bo kritiziralo te argumente za zastarelost marksizma in pokazalo, da je ta še vedno aktualen.18
13.00 - 14.30predavanjeTomaž Gregorc: "Politike azila skozi želodec: RS in njena antroporeksija" Predavanje temelji na študiji primera prosilca za azil v RS in tehnično-birokratski poti, ki jo oseba prestaja. Z zavedanjem, da je "izgnanstvo nekaj posebej privlačnega za mišljenje, toda nekaj groznega kot življenje" (Said), bo ponudilo lévi-straussovski "prehrambeni" interpretativni model, s katerim bo ovrglo tezi o brezpogojnem zapiranju meja EU v času krize in o tem, da problem meja obstaja izključno na mejah ozemlja. Obravnavalo bo razmerje med državljanstvom, kapitalom, delovno silo in tujci ter nakazalo možnost razumevanja migracij kot avtonomnega pojava.02
17.00 - 19.00okrogla miza"Upori in alternativne politične prakse" (sodelujejo Tomaž Gregorc, dr. Nikola Janović, dr. Uršula Lipovec Čebron in Mitja Svete, moderira dr. Luka Omladič) Kako se zoperstaviti neoliberalnemu modelu? Kako z drugačnimi političnimi praksami pokazati, da je ta model mogoče preseči? Na okrogli mizi bodo razpravljali o možnostih samoorganiziranja v Sloveniji, pri čemer bodo razmišljali o izkušnjah ljudskih skupščin v Mariboru, Kopru in drugod. Obenem bodo analizirali nekatere alternativne politične prakse v Latinski Ameriki, npr. samoorganizirane zdravstvene ustanove, participativno sprejemanje proračuna in druge oblike neposredne demokracije.18
19.30 - 20.30filmska projekcija"Resnica o visokem šolstvu" - ogled kratkega videa in spremno predavanje (Gaber Aleš in Julij Borštnik) Po ogledu videa bosta člana skupine Stvarnost predstavila vsebino dveh kratkih filmov, ki ju trenutno pripravljajo na temo problematike visokega šolstva pri nas. Obravnavata padanje kvalitete, problem "citatnosti" in študij, ki služi kot socialni azil. Poleg kritike pa bodo predstavljeni tudi predlogi ter smernice za prenovo visokega šolstva. Predavanju bo sledila diskusija.18

SREDA, 17. 4. 2013

11.30 - 13.30delavnica"Položaj asistentov z docentskim nazivom" (vodita dr. Karin Cvetko Vah in dr. Peter Simonič) Na delavnici bodo obravnavali vzroke in značilnosti naraščajočega števila docentov, ki ostajajo na asistentskih delovnih mestih. Primerjali bodo pedagoške in raziskovalne dolžnosti in pravice asistentov-docentov na različnih javnih in privatnih fakultetah in univerzah. Vzroki za njihov položaj so sistemski, demografski, finančni, znanstvenopolitični in političnoekonomski, včasih pa gre tudi za šikaniranje. Starejši kolegi izčrpavajo mlade sodelavce in s tem ohranjajo svoje cehovske privilegije (kandidiranje na razpisih, delovne obveznosti, odločanje v organih ipd.). Zaželena je čim bolj množična udeležba asistentov-docentov in njihova predstavitev svojih videnj in izkušenj.R1A
14.00 - 15.00uprizoritev"La machine de Molière (Molière stroj): kratki dramski prizori po Molièru" (gostovanje študentov 3. letnika AGRFT, režija Nina Rajić Kranjac)avla
15.30 - 17.30okrogla miza"Ocenjevanje znanstvenega dela" (sodelujejo dr. Bojan Baskar, dr. Ivan Leban, dr. Matjaž Omladič, moderirata dr. Marko Marinčič in dr. Rok Stergar) Na okrogli mizi bodo razpravljali o naslednjih vprašanjih:
- vloga kvantitativnih kriterijev (bibliometrija) ter internega in eksternega recenziranja;
- dvotirnost ocenjevanja znanstvenega dela: habilitacije in merila ARRS;
- avtonomija univerze in avtonomija disciplin.
18
18.30 - 20.30seminar"Skupno gledanje (dez)informativne TV" (vodi dr. Jože Vogrinc) Pri navadnem gledanju TV poročil je gledalec oposameznjen. Informativno oddajo si bodo ogledali skupaj. Skupno gledanje je ostrejše in bolje artikulirano. Pred gledanjem bodo pozorni na ideološke učinke zgradbe poročil, njihovega zaporedja in načinov naslavljanja gledalcev. Med gledanjem bodo oddajo skupaj komentirali in tako utrjevali svoj anti-ideološki "imunski sistem".18

ČETRTEK, 18. 4. 2013

10.00 - 12.00delavnica"Zakaj nevedni učitelj lahko uči: od Freireja preko Ilicha do Rancièra" (vodita Domen Bančič in Juš Škraban) Kako se učimo in kako nas učijo drugi? Kako poteka pedagoški proces od osnovne šole do fakultete in ali v šolah pretehta vzgoja ali izobraževanje? Kakšne vloge igrajo učitelji in učenci? Kakšna je povezava med učenjem snovi in protesti? Kje lahko v vsem naštetem najdemo emancipacijo? S takšnimi vprašanji bo delavnica sprožila kritično refleksijo pedagoške prakse, ki sega tudi v naš vsakdan, čez okvire institucionaliziranega izobraževanja.02
12.00 - 14.00okrogla miza"Razprava o aktualnem predlogu Meril za vrednotenje dela na FF" (vodi dr. Branka Kalenić Ramšak) Okrogla miza je namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu Meril in prilog k Merilom za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FF UL, ki ga je vodstvo FF posredovalo v razpravo senatu in oddelkom v začetku aprila. Najprej bo predlog predstavilo vodstvo FF (dekan in prodekani), nato bo sledila razprava (vprašanja, odgovori in predlogi), ki bo usmerjena po sklopih: splošno; neposredno pedagoško delo; posredno pedagoško delo (priloga 1); osnovno raziskovalno, strokovno ali umetniško delo (prilogi 2 in 3); zaključki. Cilji so tvoren dialog med predlagatelji Meril in vsemi zainteresiranimi pedagoškimi delavci ter izboljšave dokumenta pred sprejetjem.13

SPREMLJEVALNI PROGRAM NA ODDELKU ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

(Zavetiška 5, nasproti Gimnazije Vič)

SREDA, 17. 4. 2013

9.40 - 11.00predstavitev"Participatorne vizualne raziskave z otroki" (Barbara Turk Niskač ter študentke in študenti) Pri vajah Vizualno v antropologiji smo se ukvarjali s fotografijo kot virom informacij in pripomočkom v raziskavah. Predstavili bomo izsledke raziskave, v kateri so učenke in učenci 2. in 4. razreda fotografirali naravno in kulturno dediščino v svojem okolju, študentke in študenti pa so nato z otroki ob pregledovanju fotografij opravili intervjuje oz. pogovore. V njih so otroci razložili, kaj so slikali, kako razumejo dediščino ter kakšne pomene ji pripisujejo. Gre za primer pri nas še relativno neuveljavljene participativne metode raziskovanja.P1

ČETRTEK, 18. 4. 2013

8.00 - 11.00predavanje"Konservatorski maraton o lesu in obnovi lesenih stavb" (dr. Vito Hazler in dr. Franc Pohleven) Konservatorski maraton bo vseboval naslednje vsebinske poudarke: - naravna gradiva so del naše kulturne in stavbne dediščine, izziv za ohranjanje identitete in (zlasti) za sodobno bivalno gradnjo, - les kot naravno gradivo in temeljni slovenski obnovljivi vir energije - toda le kot manjvredni les in iz odpadkov lesnopredelovalne industrije, - lesni škodljivci in zaščita, - restavriranje lesenih objektov in predmetov z vrednostjo kulturne dediščine.P2, P3
14.00 - 16.00delavnica"Italijanska in nemška kulinarika" (Saša Podgoršek, Christiane Leskovec Redek, Kaja Brecelj s študenti in študentkami) Delavnica je sklepni dogodek raziskovanja vsakdanjika in praznikov italijanskega in nemškega govornega področja skozi prizmo kulinarike. Študenti/-ke EiKA so pripravili izbor jedi, ki jih bodo tudi skuhali ali spekli, celoten proces pa sproti dokumentirali. Na zaključnem dogodku bo poleg predstavitve dela tudi manjša degustacija.knjižnica
15.00 - 16.30predstavitev"Predstavitev Zupaničeve knjižnice in zadnjih dveh publikacij" (dr. Jaka Repič, dr. Alenka Bartulović idr.) Predstavitev Zupaničeve knjižnice in zadnjih dveh publikacij, "Antropološki vidiki načinov življenja v mestih", ur. J. Repič in Jože Hudales, in Alenka Bartulović, "'Nismo vaši!': Antinacionalizem v povojnem Sarajevu". Serija Zupaničeva knjižnica predstavlja kontinuiteto in razvoj raziskovalnega dela na OEIKA. Zbornik Antropološki vidiki načinov življenja v mestih prinaša premislek o vlogi mest in različnih urbanih pojavov v sodobnem življenju. Obenem bomo s predstavitvijo zadnjih dveh knjig opozorili na aktualne politične prostorske in tematike. Monografija "Nismo vaši" obravnava pojugoslovanske stvarnosti v BiH in možnosti emancipatornih in participativnih angažmajev za preseganje sedanjega stanja.P2