O-STA

Na Besedni postaji

v četrtek, 18. aprila, ob 19. uri (FF, Modra soba, V. nadstropje):

SREČKO KOSOVEL - PESNIK VEČNE ZDAJŠNJOSTI

Janez Vrečko, Srečko Kosovel. Monografija (Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, Založba ZRC SAZU, 2011)

Z avtorjem, prof. dr. Janezom Vrečkom, se bo pogovarjala prof. dr. Martina Ožbot.

Poznavalec Kosovela Janez Vrečko v pričujoči monografiji prikazuje pesnikov postopen, ne vselej enosmerni razvoj od impresionizma prek ekspresionizma v avantgardne smeri, in prikaže, kako je pri Kosovelu pogosto več literarnih usmeritev potekalo hkrati ali v sosledju. Osrednjo pozornost nameni avtor monografije razlagi Kosovelovega konstruktivizma. Ta je po njegovih dognanjih ena pomembnejših usmeritev Kosovelovega opusa in prav na tem področju je monografija odkrila več novosti. Monografijo dopolnjuje 30 fotografij dokumentarnega gradiva; izmed teh so nekateri predmeti ali dokumenti prvikrat objavljeni.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, E: knjigarna@ff.uni-lj.si; www.knjigarna.ff.uni-lj.si

Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Založbo ZRC SAZU.