O-STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije objavil razpis za dva člana

Ljubljana, 10. maja - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na svoji ustanovni seji 8. maja sklenil, da bo v najkrajšem času objavil javni razpis za dva manjkajoča člana. Kot je znano, ima nadzorni svet trenutno štiri člane iz vrst kapitala, medtem ko bi jih po statutu družbe moralo biti šest. Zaplet je nastal, ker sta dva člana nadzornega sveta takoj po skupščini delničarjev, na kateri sta bila imenovana, odstopila.

Kadrovska komisija nadzornega sveta je tako danes objavila razpis, s katerim vabi vse zainteresirane kandidate, da najkasneje do 17. maja letos oddajo svoje vloge. Kadrovska komisija bo imela po izteku roka za oddajo kandidatur predvidoma dve seji. Na prvi bo pregledala prispele kandidature in opravila ožji izbor, na drugi seji pa bo z izbranimi kandidati opravila pogovore in oblikovala predloge za nadzorni svet.

Dokončno odločitev o imenovanju dveh kandidatov, predstavnikov kapitala za nadzorni svet, bo sprejela skupščina delničarjev Telekoma Slovenije, ki je po danes spremenjenem finančnem koledarju predvidena za 1. julij 2013.

Podrobnosti o razpisu za dva člana nadzornega sveta in o spremembi finančnega koledarja Telekoma Slovenije za leto 2013 so dosegljive na spletni strani Ljubljanske borze Seonet in na spletni strani Telekoma Slovenije www.telekom.si.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za odnose z javnostmi