O-STA

Na natečaju Spodbujamo prijateljstvo sodelovalo prek 1.000 otrok iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol

Z današnjo podelitvijo nagrad najboljšim vrtcem in osnovnim šolam se je zaključil natečaj Spodbujamo prijateljstvo, ki ga je skupaj z družbo BTC pripravilo Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj. Ob zaključku natečaja, katerega namen je bil otroke v vrtcih in osnovnih šolah spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju o svojih prijateljih, vrstnikih in domačih, so organizatorji otvorili tudi razstavo prispelih del, ki bo v spodnji etaži Emporiuma v BTC City Ljubljana na ogled do 15. junija.

V okviru natečaja so lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali ali pa fotografirali. Na natečaju je sodelovalo prek 1.000 otrok iz 50 slovenskih osnovnih šol in vrtcev, organizatorji pa so prejeli 61 različnih izdelkov. Vsa dela je pregledala komisija, ki je ocenjevala izvirnost ideje, videz izdelka in vloženi trud.

Med vrtci je glavno nagrado osvojila enota Barjanček iz vrtca Vrhnika, drugo nagrado enota Sončnice iz vrtca Zagorje ob Savi, tretjo nagrado pa vrtec Mavčiče. Med osnovnimi šolami so glavno nagrado osvojili učenci OŠ Frana Albrehta iz Kamnika, drugo nagrado učenci OŠ Radenci, tretjo pa učenci OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja iz Ljubljane.

"Otroci so v okviru natečaja skozi razmišljanje in razvijanje medsebojnih odnosov spoznavali, kako si lahko pomagajo in komu lahko zaupajo, spodbujali smo jih k razmišljanju o prijateljih in dejanjih, ki so jim v zvezi z njimi pomembne, želeli smo jih spomniti na prijetne trenutke, ki so jih doživeli, ko so pomagali drugim ali ko so drugi pomagali njim, pa tudi na neprijetne, ki jih ne bi želeli nikoli več doživeti. Velik odziv kaže, da je tematika pravilna in trudili se bomo, da jo bomo razvijali tudi v prihodnje," je ob razglasitvi dejala Nada Pavšer, predsednica Sobivanja - Društva za trajnostni razvoj.

Natečaj Spodbujamo prijateljstvo je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja, k sodelovanju pa so povabljene številne vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. Pomen medsebojnih odnosov je le ena izmed celostno obravnavanih tematik v programu, ki se zavzema za pravičnejšo družbo in boljšo kakovost življenja tako mlajših kot starejših.

V okviru projekta v BTC zbirajo ideje in projekte z vizijo. Ideje z vizijo dajejo možnost zaposlenim na vseh nivojih, da so nagrajeni za svoje (enostavnejše) predloge, ki na kakršenkoli način vplivajo na poslovanje podjetja, medtem ko so projekti z vizijo kompleksnejši in zahtevajo tri elemente: sodelovanje vsaj treh različnih sektorjev, vpliv na trajnostni razvoj podjetja in dolgoročnost projekta. Zaposleni so v petih letih skupno pripravili 158 idej, od katerih jih je bilo 42 nagrajenih, in 22 celovitih projektov, od katerih jih je bilo nagrajenih 13. Vse projekte in ideje vrednoti petčlanska komisija, v kateri so štirje zaposleni družbe BTC in zunanji strokovnjak.

"Gospodarske in tržne razmere vsako podjetje silijo, da nenehno razmišlja o svojem nadaljnjem razvoju in priložnostih, pri čemer je ključnega pomena inovativno razmišljanje. V BTC smo se pred petimi leti odločili, da bomo v ta proces vključili vse zaposlene, saj razvoj podjetja ne more in ne sme temeljiti le na vodstvu in nekaj posameznikih. Zato smo zasnovali projekt "BTC z vizijo", ideja zanj pa je izšla iz dejstva, da za rast podjetja nista pomembni le produktivnost in kakovost, temveč tudi zagotavljanje dodane vrednosti skozi inovativnost. V tem okviru zaposlene spodbujamo, da se povezujejo, da o podjetju razmišljajo in da skupaj s sodelavci iz različnih sektorjev pripravljajo inovativne predloge. Najboljše ideje in projekte vsako leto nagradimo in tudi uvedemo v poslovanje. Tovrstno vključevanje zaposlenih se je izkazalo kot zelo učinkovito, saj so predlogi, ki ji dobivamo, vsako leto boljši in učinkovitejši v dobro podejtja in v podporo naše družbene odgovornosti," pravi Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC. Med nagrajenimi projekti za leto 2012 je na primer tudi projekt Misija: Zeleno, ki ga je BTC kot strateški projekt pričel izvajati avgusta lani.

Celoten projekt "BTC z vizijo" podjetju prinaša številne koristi: od finančnih (dvig prihodkov, nadomestilo izpada prihodkov, obvladovanje stroškov, znižanje stroškov, ROI) do nefinančnih (povečanje ugleda blagovne znamke, dvig prepoznavnosti), prav tako pa se z njim krepijo tudi koristi na ravni zaposlenih (učinkovito uvajanje projektnega vodenja, visoka stopnja transparentnosti, stimulativno nagrajevanje, večja stopnja motivacije zaposlenih za nadaljnji razvoj družbe, večja stopnja povezovanja deležnikov ...).

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si