O-STA

NLB pripravljena na proces preobrazbe

16. maj 2013


47. redna seja nadzornega sveta

Nadzorni svet NLB se je danes sestal na svoji 47. seji, ki je zadnja pred letošnjo 22. skupščino delničarjev, napovedano za 11. junij. S tem je nadzorni svet zaokrožil svoje delo v iztekajočem se mandatu, v delo katerega so se kot člani vključili lani poleti. To obdobje so bistveno zaznamovale aktivnosti, povezane z oblikovanjem nove uprave banke in s pripravo načrta prestrukturiranja NLB za Evropsko komisijo. V tem času je banka ob podpori nadzornega sveta oblikovala tudi področje za nestrateške dejavnosti, jasno opredelila njihov obseg in ga razmejila od strateškega dela ter pričela celoviti proces preobrazbe naše največje banke. Na seji, ki jo je vodil novi predsednik Sašo Cunder, so se člani med drugim seznanili tudi z rezultati poslovanja NLB in NLB Skupine v prvem trimesečju letošnjega leta.


"Banka je v zadnjem obdobju pretrgala s preteklostjo in postavila temelje za celovit proces preobrazbe. Nadzorni svet pa se je posebej posvetil standardom lastnega delovanja v prihodnosti. Zavedamo se odgovornosti, da je prav profesionalno in neodvisno korporativno upravljanje bistveni predpogoj za uspešno izvedbo preobrazbe," je po seji povedal prvi nadzornik Sašo Cunder.

Poslovanje NLB in NLB Skupine v prvem četrtletju 2013

V prvem četrtletju 2013 je NLB dosegla dobiček pred rezervacijami v višini 20,3 mio EUR. Na rezultat po davkih, ki je bil negativen v višini 4,5 mio EUR, so vplivale predvsem oblikovane oslabitve in rezervacije. Enako velja tudi za NLB Skupino. Ta je pred rezervacijami dosegla dobiček v višini 29,5 mio EUR, po davkih pa je bil rezultat negativen v višini 0,7 mio EUR.

Pri stroških NLB je zaradi stalnih prizadevanj viden trend zniževanja, saj so nižji za 3,3 mio EUR oz. 6 % in znašajo 52,2 mio EUR. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 8 %. Tudi na ravni NLB Skupine je opazen enak trend, saj so stroški v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 7,1 mio EUR oz. 8 %. Tudi stroški dela kažejo enako 8-% znižanje.

Na zadnji dan marca je kapitalska ustreznost NLB Skupine znašala 10,7 %, količnik temeljnega kapitala (Tier 1) pa 8,9 %.

Za prvo četrtletje je značilno zniževanje obsega kreditiranja nebančnega sektorja in nadaljevanje slabšanja kvalitete portfelja tako v NLB kot v odvisnih družbah, kar je vplivalo na višino bilančne vsote NLB Skupine. Ta je konec marca znašala 14.259,4 mio EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2012 znižala za 75,3 mio EUR oz. za 1 %.

Seznam za prenos slabih terjatev NLB na DUTB že nared

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s potekom priprav na prenos slabih terjatev NLB na DUTB. V NLB je že pripravljen podroben seznam komitentov in sredstev za prenos, tako da bo lahko odreagirala takoj, ko bo oblikovan zakonski in institucionalni okvir in bodo sprejete ustrezne odločitve pristojnih institucij. Ključen delež je k pripravljenosti na prenos sredstev na DUTB prispevala odločitev NLB, da sama z oblikovanjem Področja za nestrateške dejavnosti jasno razmeji njihov obseg od strateškega, jedrnega dela NLB.

Gaël de Pontbriand član NS le še do konca mandata

Člani NS so se na seji seznanili tudi z odstopno izjavo člana nadzornega sveta NLB Gaël de Pontbrianda in jo sprejeli. Gospod Gaël de Pontbriand ostaja aktiven član do izteka mandata nadzornega sveta, ki ga, tako kot tudi upravo banke, podpira pri njegovem delu.

Polna podpora NS procesu celovite preobrazbe banke

Na seji se je nadzorni svet seznanil tudi s potekom procesa celovite preobrazbe NLB, katere cilj je, da banka v čim krajšem času postane zdrava, dobičkonosna banka in konkurenčna. Pri tem je izrekel polno podporo upravi banke tudi pri pripravi programa reorganizacije, ki dobiva končno podobo z intenzivnim komuniciranjem in dialogom na vseh ravneh vodstva banke in z zaposlenimi. Program naj bi bil tako nared predvidoma do konca maja. Na seji so obravnavali tudi aktivnosti za dokončno popolnitev uprave banke še z zadnjih članom, ki bo pokrival upravljanje s tveganji (CRO).


Odnosi z javnostmi NLB