O-STA

SLOVENSKA UDELEŽBA NA bio 18

Med 655 prijavami na bio 18 je komisija izbrala 161 predmetov oziroma skupin predmetov, ki bodo predstavljali slovenski design na letošnjem bienalu industrijskega oblikovanja. V skupini oblikovalskih zasnov je izbranih kar 84 del.

Svetovno znani dogodek kot je 18. Bienale industrijskega oblikovanja nalaga Sloveniji veliko odgovornost. Z izvirnim in kakovostnim slovenskim oblikovanjem naj bi opravičila dejstvo, da je že osemnajstič v devetintridesetih letih gostitelj vrhunskih dosežkov evropskega in tudi svetovnega industrijskega oblikovanja.

Izbirna komisija v sestavi Lenka Bajželj, Jani Bavčer, Marjan Kocjan, Maja Kržišnik, Bernard Kučej, Matija Murko, Vladimir Pezdirc in Janez Smrdelj se je te odgovornosti nedvomno zavedala. Med 655 predmeti, ki jih je prijavilo 178 slovenskih avtorjev je komisija izbrala 161 predmetov oziroma skupin predmetov. Od tega je 61 industrijskih izdelkov, 84 oblikovalskih zasnov in 16 projektov s področja grafičnega oblikovanja.

"Mladi oblikovalci so v kategoriji oblikovalskih zasnov predstavili zanimive kreacije izdelkov, ki so jih napravili samostojno ali v okviru delavnic pod vodstvom mentorjev. Zaskrbljujoče pa je še vedno premajhno število izdelkov, oblikovanih za industrijsko proizvodnjo. Kaže, da proizvajalci žal ne potrebujejo uslug oblikovalcev ali pa njihove vloge v poslovnem procesu še ne razumejo," je izjavil Bernard Kučej, direktor podjetja Orion trade.

Za predstavnike slovenske industrije je to izjemna priložnost, da med razstavljenimi predmeti prepoznajo nove trende in smernice na področju industrijskega oblikovanja ter med oblikovalci poiščejo primerne partnerje za razvoj novih izdelkov.

Tudi po izjavi Janija Bavčerja, predsednika Društva oblikovalcev Slovenije, lahko sklepamo, da mladi oblikovalci veliko obetajo. "Iz prispelih razstavnih primerkov lahko razberemo, da sodobno slovensko industrijsko oblikovanje temelji pretežno na študijskih projektih študentov oblikovanja," je izbor prijav na bio 18 komentiral g. Bavčer.

Kritični pristop, ki je bil skupen vsem članom izborne komisije, pa je v svoji izjavi ilustrirala Maja Kržišnik, vodja IDCO - informacijsko dokumentacijskega centra oblikovanja pri GZS: "V stroki je vsekakor premalo razmišljanja o etiki v oblikovanju, o trajnostnem razvoju in o ustvarjalnem in inteligentnem oblikovalskem procesu v razvoju novih proizvodov."

Na glavni razstavi bio 18, ki bo oktobra v prostorih bivšega trgovskega centra Markus v Ljubljani, Kersnikova 2, bomo lahko realno ocenili, kje je Slovenija v odnosu na mednarodno konkurenco. Mednarodna strokovna komisija pa bo povedala svoje. Predvsem pa upajmo, da bodo ciljne skupine katerim je bio namenjen, (oblikovalska stroka, različna področja industrije, mladi, ki izbirajo poklicno usmeritev ter vsi, ki cenijo dobro oblikovanje) doživele pomen industrijskega oblikovanja, kot ga pojasnjuje krovni slogan bio 18 "Oblikovanje je kapital".

Informacije o prireditvi bio 18 lahko spremljate na spletni strani www.bio18.com .

V nagradni igri v okviru spletne strani pa boste ob spoznavanju domiselne celostne grafične podobe letošnjega bienala z malo spretnosti in sreče zadeli katalog bio 18, majico bio 18 ali brezplačen vstop na glavno razstavo.