O-STA

NLB prejela certifikat EGO - European Green Office (Evropska zelena pisarna)

V torek, 21. maja smo prejeli priznanje "Evropska zelena pisarna", ki nam ga je podelila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. " V NLB s svojim delovanjem želimo opozarjati na okoljsko problematiko ter jo na ustrezen način in po svojih močeh tudi reševati. Zato smo veseli, da nas je kot okoljsko osveščeno banko prepoznala tudi širša javnost, kar nam bo dodatna spodbuda v bodoče," je ob tem povedala Doroteja Žerjal, namestnica direktorja Generalnega sekretariata, ki vodi projektno skupino Družbene in okoljske politike v NLB.

Porabo papirja smo zmanjšali za četrtino

Od leta 2009 do 2012 so bile naše aktivnosti usmerjene v zmanjšanje porabe papirja in količine odpadkov. V tem času smo porabo papirja zmanjšali kar za 25 %. Glavni razlogi so v tehnoloških izboljšavah (uvedba mrežnih multifunkcijskih naprav za tiskanje), prehodu na elektronske izpiske in elektronskem poslovanju s strankami.

Obseg odpadkov smo zmanjšali z namestitvijo eko-otokov že v letu 2010/2011. Lani se je količina odpadkov še dodatno zmanjšala z uvedbo varčnejših podajalnikov za papirne brisače v sanitarnih prostorih.

Ogljični odtis kot merilo uspešnosti

Letos bomo izračunali ogljični odtis NLB in s tem zagotovili natančnejše spremljanje in omejevanje porabe energentov in škodljivih vplivov banke na okolje. S trudom in sistemskim nadzorom si bomo prizadevali za zmanjšanje porabe elektrike, vode, papirja, čistil, kurilnega olja in plina.

Naš cilj je občutno zmanjšati tudi porabo električne energije in vode. Prepričani smo, da ga bomo s pridobljenim znanjem, izkušnjami in ob sodelovanju vseh zaposlenih tudi dosegli. Zastavili smo si ambiciozne cilje, da bomo v naslednjih treh letih vsako leto porabo električne energije zmanjšali za 5 %, porabo vode pa za 3 %. Meriti smo začeli tudi količino porabljenih čistil, ki jo želimo v naslednjih letih prav tako znižati in kolikor je mogoče nadomestiti z okolju prijaznimi čistili. Merjenje ogljičnega odtisa bo postala naša stalnica in želimo si, da bo vsako leto nižji.