O-STA

SMS sporočilo NLB Proklik - za dodatno varnost

Elektronska banka je v današnjih časih nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju večine slovenskih podjetij. Kljub številnim prednostim in priložnostim smo vedno znova postavljeni pred nova vprašanja glede varnosti. V NLB se tega dobro zavedamo, zato z najsodobnejšimi tehnologijami želimo zmanjšati informacijska tveganja. Zato smo za vse uporabnike NLB Proklika uvedli novo storitev SMS sporočilo ob uspešni oddaji plačil prek NLB Proklika.

SMS sporočilo je namenjen vsem uporabnikom NLB Proklika, ki želijo biti prepričani, da so uspešno oddali plačilo v izvedbo. V primeru, da bi nepooblaščena oseba v imenu uporabnika želela izvesti plačila prek NLB Proklika, bo uporabnika, naročenega na prejem SMS sporočilo opozorilo na to, da se dogaja nekaj nenavadnega. Ob zaznavi sumljive transakcije (ko uporabnik ugotovi, da plačil, za katerega je prejel SMS sporočilo, ni izvedel sam) ima uporabnik možnost, da s klicem v NLB, pravočasno zaustavi izvršitev plačil. Varnostno SMS sporočilo v bistvu služi kot "potrditev", da smo transakcijo res opravili sami, v nasprotnem primeru pa nas opozori na možnost zlorabe.

Uporabniki nove storitve bodo lahko prejeli eno ali več SMS sporočil
Za največ 1.000 nalogov v enem ali več paketih, ki so bili poslani hkrati, bo uporabnik dobil eno SMS sporočilo. Če pa bo v paketu več kot 1.000 nalogov, ali pa jih bo posredoval ločeno bo dobil več SMS sporočil. Prav tako bodo tudi uporabniki NLB Proklika WEB, ki plačila podpisujejo prek oddaljenega podpisovanja, za vsak podpisan paket oziroma seznam hkrati podpisanih nalogov prejeli svoje SMS sporočilo.

Kako naročiti SMS sporočilo?
Na storitev SMS sporočilo se lahko naročijo uporabniki ali pooblaščenci, ki plačilne naloge prek NLB Proklika pošiljajo v izvršitev ali jih podpisujejo - imajo ustrezna pooblastila. Za naročilo na prejem SMS sporočila izpolnijo Vlogo za storitev SMS sporočilo za NLB Proklik (ID dokumenta je 39646) in ga oddajo svojemu poslovnemu skrbniku. Z naročilom na storitev SMS sporočila si uporabniki NLB Proklika lahko zagotovijo dodatno varnost elektronskega poslovanja in možnost hitrega ukrepanja v primeru poskusa zlorabe.