O-STA

"Naše igrišče, varno igrišče" v turističnih objektih

Ljubljana, 3.6.2013 - Inštitut Isera in Mednarodni inštitut za turizem v partnerstvu izvajata nacionalni projekt "Naše igriše, varno igrišče", z namenom dolgoročnega zagotavljanja večje varnosti otroških igrišč v turističnih objektih. Statistika trajnih poškodb otrok ob igri le redko pove o sami emocionalni stiski otroka in njegove okolice. S pridobljenim certifikatom in znakom upravitelji zagotovljajo varnost otroškega zunanjega in notranjega igrišča.

Raziskave o stanju igralnih površin v Sloveniji kažejo, da so igrala in varnostne podlage pod igrali v zelo slabem stanju. Procent izvedenih letnih pregledov je zanemarljiv, kajti zavedanje lastnikov in upraviteljev igralnih površin o odgovornostih, ki izhajajo iz tega naslova še vedno ni oziroma so na zelo nizki ravni. Hkrati ugotavljamo, da so od leta 2008 v porastu tudi odškodninski zahtevki in tožbe zaradi poškodb otrok in neurejenih igralnih površin. Statistika trajnih poškodb otrok ob igri le redko pove o sami emocionalni stiski otroka in njegove okolice.

Projket "Naše igrišče varno igrišče" je nastal z namenom dolgoročnega zagotavljanja večje varnosti otroških igrišč v objektih. Certificirani TÜV inšpektor za otroška igrišča kakovostno in strokovno pospremijo upravitelja oziroma lastnika igrišča od ideje do izvedbe in vzdrževanja, pregledovanja otroškega igrišča s ciljem izgradnje in dolgoročnega zagotavljanja varnega igrišča.

Mednarodni inštitut za turizem, raziskuje tržne niše za razvoj in nadgradnjo turističnih produktov, ki podjetjem povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost. Na drugi strani pa ti produkti turistom, tudi najmlajšim, pomenijo večje zadovoljstvo ter kakovostnejše in celovitejše izkušnje.

Da bi zagotovili varnost igral in igrišč, ki so v lasti gospodarskih subjektov (gostinskih lokalov, nakupovalnih centrov, turističnih kompleksov, bencinskih servisov), šol, vrtcev ter igral in igrišč v lasti občin, Inštitut ISERA izvaja letne preglede (inšpekcije) igralnih površin. Po uspešno izvedenem pregledu in morebitnih dopolnitvah, Inštitut izda certifikat "Naše igrišče varno igrišče" po zahtevah mednarodnega standarda SIST EN 1176 z veljavnostjo treh let.

Iz primerov slabih praks, ki terjajo svoje dopolnitve, so razvidne predvsem nepravilnosti na samih igralih in pri njihovi vgraditvi na igrišče, pri varnostnih podlagah ter slabo vzdrževanje. Kot dobra praksa se smatra, da so igrala in igrišče redno vzdrževana, imajo igrala primerno varnostno podlago ter obstaja prosto območje okoli igrala.

"Zaradi vse večje ozaveščenosti staršev o pomembnosti varne in hkrati kreativne igre otrok, nakazujejo na smiselnost uvajanja in nadzora nacionalnih in mednarodnih standardov v turističnih objektih, ki upravljajo notranja in zunanja igrišča. S tem namenom bomo v mesecu juniju tudi pričeli z delavnicami, kjer bomo predstavnike turističnih objektov seznanjali z obstoječimi tveganji na igriščih v turističnih kompleksih, jim predstavili primere slabih in dobrih praks ter jih seznanili z možnostmi pridobitve certifikata.", pravi Nina Pečoler iz Mednarodnega inštituta za turizem.

Andreja Bednjički, TÜV certificirana inšpektorica za otroška igrišča iz Inštituta za uvajanje in združevanje sistemov Isera, meni: "Z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju sistemov kakovosti, zagotavljamo kvaliteto pridobljenega certifikata "Naše igrišče varno igrišče". Za turistične objekte, ki upravljajo z igrišči, to pomeni pregled trenutnega stanja igral na igrišču ter pregled po zahtevah mednarodnih standardov in ureditev dokumentacije o skladnosti igral. S pridobitvijo certifikata in znaka tako objekti svojim gostom dokazujejo varnost igrišč in zagotavljajo varnejšo igro otrok."

Informacije o certifikatu Naše igrišče varno igrišče na povezavi www.varnoigrisce.si

Dodatne informacije: Andreja Bednjički, Inštitut Isera, info@isera.si; Nina Pečoler, Mednarodni inštitut za turizem, info@turizem-institut.si

----

Primeri igral na igriščih: