O-STA

STROKOVNI POSVET O GOTSKI KULTURNI DEDIŠČINI V MEDITERANU

Ljubljana, 03.10.2005 - Med 6. in 9. oktobrom 2005 bo v Centru Evropa v Ljubljani potekalo 3. srečanje partnerjev projekta GOTHICmed. Virtualni muzej gotske arhitekture v Mediteranu- GOTHICmed poudarja pomen skupnega znanja in kulturne dediščine iz omenjenega obdobja. Mednarodni inštitut za turizem (MIT) pri Nacionalnem turističnem združenju je partner in soorganizator virtualnega muzeja in "potujoče razstave" gotske arhitekture v Mediteranu, ki bo potovala preko Portugalske, Španije, Slovenije, Grčije in Sicilije nazaj v Španijo.

Na tridnevnem srečanju bodo strokovnjaki s področja kulture in turizma predstavili gotsko kulturno dediščino v Sloveniji in ostalih mediteranskih deželah, ki so vključene v projekt. Predstavljen bo tudi evropski program KULTURA 2000, v okviru katerega je sofinanciran projekt GOTHICmed.

Delovno srečanje bo potekalo v okviru predstavitve rednih projektnih partnerskih aktivnosti. Partnerji bodo predstavili zasnovo portala preko katerega bo vzpostavljen tudi virtualni muzej mediteranske gotske arhitekture, ki bo namenjen tako raziskovalcem kot zainteresirani javnosti. Z uporabo novih metod bodo na internetu predstavljene slike in avdio vizualni objekti iz petih držav (do 11 gotskih stavb iz vsake regije), vključeno bo vizualno prikazovanje modelov ter originalnih značilnosti skupne gotske dediščine in individualnih posebnosti v vsaki regiji. Predstavljena bo tudi zasnova koncepta "potujoče razstave", ki bo leta 2007 potekala od Valencije, Ljubljane, Palerma in Aten do Lisbone. Tako bodo oblikovno zahtevni modeli, kot sestavni del potujoče razstave, tudi vizualno predstavljali gotske umetnine v celotnem Mediteranskem območju. To je izjemna priložnost, da bomo v Sloveniji videli gotske stavbe v malem in hkrati Mediteranu predstavili bogato slovensko gotiko.

Mednarodni inštitut za turizem v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine

Slovenije v projekt vključuje in predstavlja naslednje gotske umetnostne spomenike

1. Ptujska Gora - Cerkev Marije zaščitnice

2. Kranj - Cerkev sv. Kancijana

3. Pleterje - Cerkev sv. Trojice

4. Ptuj - Cerkev sv. Jurija

5. Kostanjevica - Samostan

6. Šentrupert na Dolenjskem - Cerkev sv. Ruperta

7. Celje - Cerkev sv. Danijela

8. Crngrob - Cerkev Marijinega oznanjenja

9. Koper - Mestni trg (Platea comunis, Titov trg)

10. Martjanci - Cerkev sv. Martina

11. Radovljica - Cerkev sv. Petra

12. Novo mesto - Cerkev sv. Nikolaja

13. Maribor - Cerkev sv. Janeza Krstnika

14. Ribčev Laz - Cerkev sv. Janeza Krstnika

15. Škofja Loka - Cerkev sv. Jakoba

16. Piran - Hiša Benečanka

"Z vključitvijo Slovenije in Mednarodnega inštituta za turizem v projekt bosta slovenski turizem in kultura dobila izjemno priložnost, da se predstavita in dobita večjo prepoznavnost v mediteranskem prostoru in Evropi," meni Janez Sirše, direktor Inštituta.

Prav tako se v mednarodne kulturno- turistične poti vključujejo regionalni turistični ponudniki, sodelujejo pa tudi Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo- Direktorat za turizem in Slovenska turistična organizacija.

Osnovni podatki o projektu

Projekt je bil sprejet in je sofinanciran v okviru programa EU, KULTURA 2000. Vodilni partner v projektu je Generalitat Valenciana, Secretaria Autonomica de Cultura, Španija. Soorganizatorji projekta so Arsenale di Palermo, Italija, Directorate of Byzantine and Postbyzantine Monuments, Grčija, Instituto Cervantes, Španija, Hipocaust, Portugalska, Mednarodni inštitut za turizem, Slovenija.

V projektu sodelujejo tudi Palais des Papes, Avignon, Francija, Universita' delle Studi di Palermo, Italica, Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", Italica, Universitat de Barcelona, Španija in Cervantes Virtual Alcala' de Henares, Španija.

Projekt traja tri leta (november 2004 - november 2007), skupna vrednost projekta znaša 997.304 EUR.

Projekt je delno sofinanciran s sredstvi Evropske Unije. Vsebina v nikakršnih okoliščinah ne izraža mnenja Evropske Unije.

Dodatne informacije

Nina Pečoler, Vodja projekta

Tel.: 01 300 69 46

Faks: 01 433 86 59

E-naslov: nina.pecoler@ntz-nta.si