O-STA

V A B I L O ob srečanju partnerjev mednarodnega projekta

G O T H I C m e d

VIRTUALNI MUZEJ GOTSKE ARHITEKTURE V MEDITERANU

v petek 07.10. 2005 ob 9.30

Center EUROPA, Dalmatinova 4, Ljubljana Mednarodni inštitut za turizem (MIT) pri Nacionalnem turističnem združenju je soorganizator virtualnega muzeja in "potujoče razstave" gotske kulturne dediščine v Mediteranu. Projekt, ki je sofinanciran v okviru programa KULTURA 2000, traja tri leta in bo potekal do novembra 2007.

Program poudarja pomen skupnega znanja in kulturne dediščine iz obdobja gotike. Cilji projekta so inventarizacija in evalvacija gotske arhitekture v Mediteranu (Portugalska, Španija, Slovenija, Italija in Grčija), produkcija večjezičnega promocijskega gradiva, portal z Virtualnim muzejem in "Potujoča razstava" v letu 2007 s krožno potjo od Valencije, Ljubljane, Palerma in Aten do Lisbone.

Srečanje Gothicmed bodo otvorili dr. Damjan Prelovšek, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Marjan Hribar, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, mag. Janez Sirše, direktor, Mednarodni inštitut za turizem in vodilni partner projekta Prof. Arturo Zaragoza, Secretaria Autonomica de Cultura, Generalitat Valenciana.

Na srečanju se bo poleg projekta GOTHICmed predstavil tudi program Kultura 2000 kot eden izmed možnih virov sofinanciranja ter gotska arhitekturna dediščina v Sloveniji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi pomembnosti projekta GOTHICmed ter pričakovanih rezultatov za turistična območja in kulturno dediščino v Sloveniji, Vas vabimo, da se nam ob srečanju partnerjev projekta pridružite v petek 07.10.2005 ob 9.30 v Centru Europa v Ljubljani.

Vljudno Vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite ge. Ksenji Vlah do četrtka, 06.10.2005 (telefon: 01/300-69-43, e-pošta: ksenja.vlah@ntz-nta.si).

V pričakovanju našega srečanja Vas lepo pozdravljamo.

Nina Pečoler mag. Janez Sirše

Vodja projekta Direktor

Ljubljana, 03.10.2005