O-STA

V Jatinih živilih ni gensko spremenjenih organizmov

Ljubljana, 16. julija - Potem ko je revija VIP, Zveze potrošnikov Slovenije, junija letos objavila članek Gensko spremenjena živila na naših krožnikih - čigava izbira, povzela pa ga je večina slovenskih medijev, so v Jati takoj zbrali vse dokaze, ki dokazujejo, da v njenih živilih ni nobenih gensko spremenjenih organizmov. Omenjeni članek je namreč Jatino vegetarijansko hrenovko označil kot živilo, ki vsebuje gensko spremenjene organizme. "Ker vemo, da je to nemogoče, saj gensko spremenjenih surovin ne uporabljamo niti v krmi za piščance in purane niti kot sestavino naših izdelkov. Objava, ki ne temelji na dejstvih, je močno prizadela ugled Jate in zaupanje, ki ga gojimo v odnosu do potrošnikov. Kljub temu, da imamo v Jati certificirana zagotovila vseh naših dobaviteljev tako krme kot vseh drugih sestavin, ki jih uporabljamo v živilski proizvodnji, da v dobavljenih sestavinah ni gensko spremenjenih organizmov, smo nemudoma zahtevali, da se test opravi še pri Nacionalnem inštitutu za biologijo Ljubljana, ki je v Sloveniji edini usposobljen in tudi pooblaščen za tovrstna testiranja. Rezultat kontrolnega testiranja je za nas odličen - v soji, ki jo prejemamo v Jato in jo uporabljamo kot sestavino vegetarijanske hrenovke, ni gensko spremenjenih organizmov," razlaga Silvija Škrubej, prokuristka v Jati.

Slovenska zakonodaja sicer nikjer ne predpisuje, niti ne omenja upravljanja z gensko spremenjenimi organizmi, kaj šele, da bi jih prepovedovala. Kljub temu pa so najbolj odgovorna podjetja živilsko predelovalne industrije v svojih internih standardih sprejela pravila, ki ne dopuščajo prihodov gensko spremenjenih surovin v njihovo okolje. Jata je bila prva v državi med podjetji, ki so se zavedala, da morajo poleg kakovosti svojih živil skrbeti tudi za varnost potrošnikov, zato je ves čas posvečala posebno pozornost tako slovenskemu poreklu kot vsem drugim elementom varnosti vseh izdelkov, ki jih pošilja na trg. "Zaradi tega je omenjena objava za nas bila toliko bolj šokantna. Šokantno pa je tudi to, da so nam, na osnovi naše reakcije v uredništvu revije VIP, potrdili, da je bil objavljeni podatek tudi napačno preveden. Original, ki je v angleščini, govori, da je od celotne soje, ki jo izdelek vsebuje, 30 % te soje gensko spremenjene, kar je seveda nekaj popolnoma drugega kot pa navedek v reviji. Zato je naša ogorčenost nad nekorektnim in zavajajočim obveščanjem javnosti še toliko večja. Tudi zato, ker je vir tega zavajanja organizacija, ki je zadolžena za varstvo potrošnikov, ne pa za njihovo zavajanje. Ob tem dodajmo, da so v reviji Zveze potrošnikov Slovenije objavili senzacionalni članek o prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v izdelku Jate kljub temu, da smo jim v času njihovega testiranja izdelkov in priprave spornega članka posredovali pisna zagotovila, da ne uporabljamo surovin z gensko spremenjenimi organizmi.

Zaradi javno objavljenih napačnih podatkov bomo od Zveze potrošnikov Slovenije primorani zahtevati povrnitev vse povzročene materialne in nematerialne škode, takoj pa zahtevamo, da se s hrenovkami iz naše proizvodnje, ki so jih domnevno vzeli v prodajni mreži in testirali v nekem neznanem nemškem laboratoriju, opravi še kontrolni test v mednarodno referenčnem laboratoriju, na stroške revije VIP, Zveze potrošnikov Slovenije. Šele tako bomo prišli do verodostojne analize, ki bo potrošnikom povedala, do so izdelki Jate varni, zdravi in da ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov. Vse to pa seveda lahko samo delno ublaži nastalo škodo, kajti iz izkušenj vemo, da je škoda, ki je nastala na osnovi prve informacije, ki so jo povzeli vsi pomembni slovenski mediji, praktično nepopravljiva," razlaga Silvija Škrubej in dodaja, da bodo v Jati tudi v prihodnosti uporabljali gensko nespremenjene sestavine. Pri tem bodo za verodostojne jemali certifikate mednarodno uveljavljenih laboratorijev, ki jih zahtevajo od vseh svojih dobaviteljev, z možnostjo superkontrole pri Nacionalnem inštitutu za biologijo Ljubljana, ki je edini v državi certificiran za preskušanje gensko spremenjenih organizmov v poljščinah.