O-STA

Jata zaupa nacionalnim institucijam in gradi na dolgoročnem odnosu s potrošniki

Zveza potrošnikov Slovenije s svojimi reakcijami na dokaze, da v Jatinih izdelkih ni gensko spremenjene soje, nadaljuje z zavajanjem, namesto z varstvom potrošnikov v Sloveniji. Jata je namreč z izjemno odgovornostjo do svojih potrošnikov proučila vse možnosti, po katerih bi gensko spremenjeni organizmi lahko zašli v njen proizvodni krog. Ko se je pokazalo, da vsi dejavniki nadzora delujejo povsem v skladu z varovanjem interesov potrošnikov, v skladu z zakonodajo in poslovno politiko kakovosti, delujejo povsem brezhibno, je svojim potrošnikom ponovno povedala, da so njeni izdelki povsem neoporečni in brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov.

Čeprav je Jata v času, ko je Zveza potrošnikov Slovenije jemala vzorce za analizo v Nemčiji, poslala tej organizaciji tudi izjavo, da v svojem tehnološkem in vzrejnem krogu ne uporabljamo gensko spremenjenih organizmov, nismo bili obveščeni, kdaj in kje je ZPS vzela vzorce za analizo v tujini. Tako smo bili povsem onemogočeni, da bi lahko naredili kontrolno analizo istega vzorca tudi po naročilu Jate, ki je zagotovo najbolj zainteresirana, da potrošniki zvedo vse informacije o neoporečnosti Jatinih izdelkov. Zveza potrošnikov Slovenije, ki zdaj referenčnost tujih analiz postavlja pred kredibilnost,ki jo uživajo slovenske pooblaščene institucije, ki jim tudi Jata povsem zaupa, bi nam lahko postregla z vzporednimi testiranji enakega izdelka, ki si ga je pridobila v prodajni mreži, vendar pa namesto tega ščiti in poveličuje dvomljive analize, slovenske potrošnike pa prisiljuje, da bi dvakrat stopili v isto reko. Prvič decembra lani in drugič še zdaj.

Zaradi tega s sporočilom za javnost, v katerem ponovno izpostavljamo, da v Jatinih izdelkih ni gensko spremenjenih organizmov, kar lahko podkrepimo z analizami nevtralnih laboratorijev, ki nam jih ob vsaki dobavi surovin dostavljajo dobavitelji, kakor tudi z analizo ekstratka sojinih proteinov v Nacionalnem inštitutu za biologijo iz Ljubljane, zaključujemo javno polemiko o dvojnih merilih varne in zdrave hrane v Sloveniji. Ker zaupamo pravni državi in nacionalnim pooblaščenim institucijam, bomo storili vse, da zaščitimo tudi interese naših potrošnikov. Hkrati pa bomo poskrbeli, da bo škoda, ki je nastala zaradi nekorektnega objavljanja neresničnih podatkov, družbi tudi v celoti povrnjena. Ker Jata ni osamljen primer v sklopu tovrstnih aktivnosti v Sloveniji, si potrošniki lahko tudi sami izoblikujejo prepričanje o tem, komu velja verjeti.