O-STA

JATA SE LAHKO PRIPOJI K PERUTNINI PTUJ

LANI JE JATA POSLOVALA Z IZGUBO, BILANČNI DOBIČEK IZ PREJŠNJIH LET SO PRERAZPOREDILI V DRUGE REZERVE IZ DOBIČKA

Delničarji Jate, ki so se pozno popoldne sestali na redni skupščini, so potrdili vse predlagane sklepe uprave. Tako so 585 milijonov bilančnega dobička iz preteklih let prerazporedili v druge rezerve iz dobička, lani pa je Jata prigospodarila 185 milijonov izgube. Delničarji družbe Jata d.d. so izglasovali tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Delničarji Jate d.d. so na današnji skupščini izglasovali tudi soglasje k pripojitvi tega podjetja k Perutnini Ptuj. Seznanili so se s pripojitveno pogodbo in vsebinskimi prednostmi pripojitve, ki se kažejo predvsem v specializaciji in racionalizaciji perutninarske proizvodnje in predelave v Sloveniji ter priložnostmi za prodor na tuje trge. Pripojitev bo omogočila ekonomično poslovanje in dolgoročno perspektivnost, na lokaciji v Zalogu pa so začeli tudi že z investicijo v posodobitev perutninske predelave, ki bo Jati omogočila pogoje za prodajo tudi v države EU.

Delničarji Jate bodo za svoje delnice, na osnovi danes sprejetih sklepov prejeli delnice Perutnine Ptuj, ki jih bo ta družba izdala na osnovi odobrenega nevplačanega kapitala. Za vsako delnico Jate, bodo delničarji na osnovi potrjenega menjalnega razmerja, prejeli 6 delnic Perutnine Ptuj, ki se ji bo kapital po pripojitvi Jate povečal za 519.373 delnic.