O-STA

Mladi smo investicija, ki se vedno obrestuje

Ob mednarodnem dnevu mladih želimo na Mladinskem svetu Slovenije izpostaviti nekatere zaskrbljujoče trende s katerimi se soočajo mladi. Za mlade se šteje vsako osebo, med 15. in 29. letom starosti, pri čemer je čas mladosti definiran kot obdobje med otroštvom in odraslostjo. To obdobje zaznamujejo premiki, situacije in odločitve, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo življenjsko pot mladih. Odraslost v tem smislu razumemo predvsem kot točko v kateri je posameznica ali posameznik zaključil proces izobraževanja, se soočil z vstopom na trg dela oz. iskanjem prve zaposlitev, prvim reševanje bivanjskega problema oz. izselitvijo iz hotela Mama in z ustvarjanjem lastne družine, skratka z osamosvojitvijo.

V zadnjih letih je moč opaziti, da se točka odraslosti in s tem meja mladosti pomika vedno bolj navzgor, kar pa ima posledice za celotno družbo in je zagotovo problem oz. izziv s katerim bi se morala intenzivno ukvarjati tudi država. Položaj v katerem se mlade generacije srečujejo z oteženim doseganjem avtonomije pomeni namreč spreminjanje družbenih vzorcev in tokov, ki pomembno definirajo delovanje naše družbe in tudi same države.

Na Mladinskem svetu Slovenije želimo v trenutni situaciji kot največji problem izpostaviti zaposlovanje, zaposljivost in zaposlenost mladih, saj ravno to najbolj vpliva na proces osamosvajanja. Ekonomska kriza je dodobra zamajala in tudi spremenila percepcijo procesa zaposlovanja mladih. Problemi s katerimi se na področju zaposlovanja mladih soočamo danes so posledica gospodarske krize in nezadostnih načrtnih sistemskih sprememb na tem področju.

V oči bode podatek, da so mladi v Sloveniji prvi v Evropski uniji po stopnji prekernih oblik zaposlitev, ter da smo bili ravno pri nas, v letu 2012, priča največjemu porastu brezposelnosti mladih. Študentsko delo, ki še vedno konkurira rednim oblikam delovnega razmerja, delo prek avtorskih in podjemnih pogodb, t.i. espeizacija so posledice neurejene zakonodaje, ki ureja trg dela in glavni vzrok, da mladi, tudi v primerih, ko uspejo najti prvo zaposlitev, ostanejo gostje hotela Mama. Prav tako pa je pot mladih podjetnikov otežena z zaostrenimi gospodarskimi razmerami in okoljem, ki podjetništva ne stimulira dovolj.

Problemi mladih, ki kljub temu, da so naredili vse "prav" (se izobraževali, bili proaktivni v času študija, ...), in sedaj ne morejo dobiti zaposlitve, ne smejo biti samo eden od problemov s katerimi se soočamo v času krize. Nihče ne more napovedati učinka t.i. izgubljene generacije, saj se to v naši družbi še ni zgodilo. Kaj bo s participacijo mladih pri nas, ki je, vsaj kar se tiče udeležbe v konvencionalnih procesih odločanja med nižjimi v Evropi? Kako bomo ohranjali medgeneracijske vezi in solidarnost?

In ravno te teme, problematike, vprašanja in pobude pri svojem delu obravnavamo tudi na Mladinskem svetu Slovenije. Preko naših projektov, ki jih izvajamo na terenu, skupaj z mladimi iščemo rešitve za probleme, s katerimi se srečujemo mladi v današnji družbi. V posvetovanja vključujemo tako mlade, kot odločevalce in stremimo k temu, da bi resnično veljalo načelo; nič o mladih, brez mladih.

Kot krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij vsakodnevno vidimo prostovoljni aktivizem mladih, ki stremimo k ustvarjanju boljših pogojev za zdajšnjo in prihodnjo generacijo. Raziskava Evropskega mladinskega foruma je pokazala, da v mladinskih organizacijah mlade preko neformalnega izobraževanja naučimo 5 od 6 najbolj ključnih kompetenc, ki jih delodajalci iščejo na trgu dela, mladinski voditelji s svojo kreativnostjo in inovativnostjo izvajajo projekte ter vodijo organizacije, kar jih opremi tudi s podjetniškimi kompetencami ter preko udeležbe in vključujočega pristopa mlade učimo pomena sodelovanja in demokratičnih postopkov.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo prepričani, da mladi predstavljamo izjemen potencial, ki pa ga naša družba ne zna izkoristiti. Mladi ne želimo privilegijev; želimo in zaslužimo pa si priložnost. Mladi smo investicija, ki se vedno obrestuje. Zato želimo ob današnjem mednarodnem dnevu mladih opozoriti na pomen vlaganja v mlade in v duhu osrednje teme letošnjega mednarodnega dneva, ki je namenjen mladim migrantom, pozvati vse institucije in odločevalce, da naredijo vse kar je v njihovi moči, da bo Slovenija ponovno postala dežela v katero se bodo mladi, ki bodo svoje izkušnje in znanje pridobivali tudi v tujini, vračali.

Mladinski svet Slovenije