O-STA

Zloženka z zdravstvenimi nasveti za obiskovalce EuroBasketa 2013 v Sloveniji

Ljubljana, 22. avgust 2013 - V septembru 2013 bo Slovenija gostila eno največjih športnih prireditev pri nas, saj se pričakuje okoli 30.000 navijačev in obiskovalcev iz celotne Evrope in drugod.

Poleg športnih tekem so predvideni številni spremljevalni dogodki ter druga uradna in neformalna družabna srečanja, zaradi česar se povečuje tveganje tudi za pojav morebitnih izbruhov nalezljivih bolezni in drugih okužb. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) smo skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo in organizatorjem prireditve, Košarkarsko zvezo Slovenije, pripravili zloženko s splošnimi informacijami in nasveti za tuje in domače obiskovalce EuroBasketa 2013. Gre za pomemben prispevek Slovenije pri obvladovanju in preprečevanju nalezljivih bolezni, kar sta s sodelovanjem pri pripravi zloženke in prevodom v angleški jezik potrdili tudi najvišji zdravstveni inštituciji na svetu - Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Zloženko so omenjene organizacije, ustanove in tudi organizator prireditve že objavili na svojih spletnih straneh in je na voljo vsem udeležencem EuroBasketa 2013.

Na osnovi izkušenj, dobrega sistema spremljanja nalezljivih bolezni doma in po svetu ter ustrezne ocene tveganja je mogoče preprečiti večje pojavljanje nalezljivih bolezni in izbruhov na takšnih prireditvah. "Pravočasno načrtovanje in priprava operativnih načrtov za delovanje ob množičnih prireditvah omogoča vzpostavitev sodelovanja že pred prireditvijo in usklajeno delovanje vseh služb. Zato smo se na IVZ in strokovnjaki območnih zavodov za zdravstveno varstvo povezali z uradno zdravstveno službo prireditve ter skupaj pripravili ustrezna zdravstvena navodila in priporočila za vse sodelujoče ekipe," je povedala Nuška Čakš Jager z IVZ in dodala: "Na osnovi epidemiološke situacije doma, v Evropi in svetu smo pripravili oceno tveganja za nalezljive bolezni ter naredili načrt delovanja in sodelovanja epidemiološke službe v času prireditve. Identificirana področja nalezljivih bolezni, ki bi lahko predstavljala tveganje za zdravje ljudi ob tem dogodku, so izbruhi črevesnih bolezni, akutnih respiratornih bolezni, meningokokne invazivne bolezni, ošpic in legionarske bolezni." V sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom RS, uradnimi ponudniki hrane za to prireditev ter z upravljalci nastanitvenih in prireditvenih prostorov pa se že nekaj časa izvajajo ustrezne preventivne aktivnosti.

Pozorno spremljanje epidemiološke situacije pri nas in v svetu

IVZ že v svojem rednem obsegu dela zagotavlja stalno pripravljenost, ki vključuje neprekinjeno spremljanje (24/7) epidemiološke situacije in povezavo z mrežo Evropski sistem hitrega obveščanja o mrežo (EWRS - Early Warning Response System) in na podlagi Mednarodnega zdravstvenega pravilnika mrežo SZO. To omogoča nenehno spremljanje epidemiološke situacije doma in v svetu. V času prireditve EuroBasketa 2013 bo povezava z ECDC še intenzivnejša pri dnevnem spremljanju in pripravi ocen tveganj za zdravje ljudi.

"Ob vseh preventivnih dejavnostih pa je pomembno, da vsi udeleženci prireditve spoštujejo priporočila, ki zmanjšujejo tveganja za zdravje ljudi - tako ponudniki hrane s spoštovanjem postopkov o pravilni pripravi in rokovanju s hrano ter vodo kot tudi vsak posamezni udeleženec s spoštovanjem osnovnih pravil osebne higiene in spoštovanjem priporočil preventivnega obnašanja na vseh področjih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje," je še opozorila Nuška Čakš Jager z IVZ.

Dostop do zloženke:

Slovenska zloženka: http://img.ivz.si/janez/2322-6928.pdf

English leaflet: http://img.ivz.si/janez/2322-6927.pdf

Dodatne informacije:

Mitja Vrdelja, Odnosi z javnostmi IVZ
Telefon: 01 2441 572
mitja.vrdelja@ivz-rs.si

Anže Blažič, predstavnik za odnose z javnostmi EuroBasketa 2013
Mobitel: 051 616 685
anze.blazic@eurobasket2013.org